Vydáno: 21. 3. 2012
Přiznání k DPH Ing. Martin Děrgel Podle § 101 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je plátce registrovaný k DPH povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání na tiskopisu předepsaném Ministerstvem financí, a to i v případě, že mu nevznikla daňová povinnost, pokud zákon nestanoví jinak (např. při úpadku). Tuto lhůtu přitom nelze prodloužit. Zdaňovacím obdobím v DPH je kalendářní měsíc nebo čtvrtletí (v závislosti na obratu a případné volbě plátce), takže během roku musí každý plátce podat čtyři nebo 12 přiznání k DPH. V následujícím příspěvku zejména novopečeným plátcům přiblížíme tento daňový tiskopis. ZMĚNY ZÁKONA O DPH Nejprve si ale stručně připomeneme všech pět novel ZDPH přijatých v roce 2011, z nichž dominantní vliv měla první z dále uváděných. Od roku 2012 došlo již převážně jen k technické novelizaci zákona a opravě chyb dřívějších novel, samozřejmě s nechvalně známou výjimkou zvýšení dolní sazby DPH z 10 % na 14 %.
Zdroj: Účetnictví v praxi, 4/2012.