Vydáno: 25. 4. 2012
Technické zhodnocení a daň z přidané hodnoty Ing. Martin Děrgel Minule jsme se zabývali problematikou tzv. technického zhodnocení majetku na poli daní z příjmů, kde představuje dlouhodobě častý předmět svárů mezi poplatníky a správci daně. Jádrem problémů přitom bývá snaha poplatníků vidět v každém technickém zhodnocení a priori daňově účinnou opravu, zatímco naopak správci daně přirozeně podezřívavě spatřují v každé opravě náznak technického zhodnocení. Daňové peripetie technického zhodnocení (dále také jen „TZ“) se ovšem neomezují pouze na daně z příjmů. Zapotíme se s ním rovněž u daně z přidané hodnoty („DPH“), kde v nedávné době došlo k řadě systémových i formulačních změn. Pojetí technického zhodnocení v DPH Přístup zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), k technickému zhodnocení se zejména v nedávné době dramaticky vyvíjel, přičemž k zásadním změnám metodiky došlo třemi novelami:
Zdroj: Daně a právo v praxi, 5/2012.