Vydáno: 20. 6. 2012
Chystané legislativní změny pro rok 2013 Ing. Pavel Běhounek V minulém čísle časopisu Účetnictví v praxi č. 6/2012 na str. 15 byly shrnuty reakce na legislativní změny k 1. 1. 2012 (uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví, výklad problematiky limitu kapesného u zahraničních pracovních cest a odvod pojistného na zdravotní pojištění u dohod o provedení práce v případě souběhu více těchto dohod v jednom kalendářním měsíci), bylo upozorněno na zdravotnickou reformu k 1. 4. 2012, na vyhlášení rekodifikace soukromého práva účinné od 1. 1. 2014 (nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. a zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.) a na novelu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, k 30. 6. 2012 (ta byla mezitím vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 30. 5. 2012 pod č. 169/2012 Sb.). Tento příspěvek doplňuje legislativní změny roku 2012 o další přijaté změny (novela zákona o daňovém poradenství č. 168/2012 Sb. a novela zákona o investičních pobídkách č. 192/2012 Sb.) a především se věnuje změnám chystaným pro rok 2013. DOPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH ZMĚN PRO ROK 2012 Novela zákona o daňovém poradenství č. 168/2012 Sb. se týká především vnitřních poměrů Komory daňových poradců a daňové praxe jako takové by se nijak zásadně týkat neměla.
Zdroj: Účetnictví v praxi, 7/2012.