Vydáno: 20. 9. 2012
Zdravotní pojištění - porovnání pohledávek a plateb zaměstnavatele Ing. Antonín Daněk Základní povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění je hrazení pojistného ve prospěch příslušné (tj. zaměstnancovy) zdravotní pojišťovny hromadnou platbou včas a ve správné výši. Dále zaměstnavatel měsíčně předkládá zdravotní pojišťovně formulář Přehled o platbě pojistného za zaměstnance, čímž jí sděluje mj. výši pohledávky za příslušný kalendářní měsíc. Data v systému zdravotní pojišťovny Informační systémy zdravotních pojišťoven evidují pohledávky a platby pojistného, takže již z těchto vstupních údajů lze předběžně provedeným vyúčtováním celkem snadno zjistit, zda plátce řádně plní svou zákonnou povinnost v oblasti placení pojistného. Nezastupitelnou roli však zde představuje kontrolní činnost zdravotních pojišťoven, a to především u zaměstnavatelů (rozhodujících přispěvatelů do příjmové stránky systému veřejného zdravotního pojištění), neboť teprve provedením kontroly na základě zaměstnavatelem předložených dokladů lze s konečnou platností relevantně potvrdit, zda plátce odvádí pojistné podle zákona. V opačném případě vzniká u zaměstnavatele buď nedoplatek pojistného včetně penále, nebo naopak přeplatek, který je taktéž určitým způsobem řešen (viz dále).
Zdroj: Práce a mzda, 10/2012.