Související předpisy

Zákon 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů
Vyhláška 48/2012 Sb. o územních pracovištích finančních úřadů
Zákon 502/2012 Sb. změna zákona o dani z přidané hodnoty a změna souvis. zákonů
Zákon 353/2003 Sb. zákon o spotřebních daních
Vyhláška 461/2012 Sb. změna technické vyhlášky o účetních záznamech
Zákon 463/2012 Sb. změna z. o úrazovém pojištění zaměstnanců a změna souvis. zákonů
Zákon 243/2000 Sb. zákon o rozpočtovém určení daní
Zákon 500/2012 Sb. změna zákonů v souvislosti se snižováním schodků veř. rozpočtů
Zákon 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky
Zákon 458/2011 Sb. o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa
Vyhláška 410/2009 Sb. k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví
Zákon 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Vyhláška 472/2012 Sb. náhrady za používání motorových vozidel, stravné, průměrné ceny pohonných hmot
Vyhláška 392/2012 Sb. základní sazby zahraničního stravného pro rok 2013
Vyhláška 412/2008 Sb. seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků
Vyhláška 383/2009 Sb. technická vyhláška o účetních záznamech
Vyhláška 460/2012 Sb. změna vyhlášky k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
Zákon 370/2011 Sb. změna zákona o dani z přidané hodnoty a dalších souvis. zákonů
Zákon 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců
Vyhláška 412/2012 Sb. změna seznamu katastrálních území s průměrnými cenami pozemků
Zákon 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Zákon 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění
Vydáno: 7. 1. 2013
Změny daňových zákonů pro rok 2013 Ing. Zdeněk Morávek daňový poradce V následujícím příspěvku bych se chtěl stručně upozornit na změny právních předpisů v daňové a účetní oblasti, které se mohou týkat neziskových subjektů. Dne 27. 12. 2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 1/2013.