Související předpisy

Zákon 502/2012 Sb. změna zákona o dani z přidané hodnoty a změna souvis. zákonů
Zákon 503/2012 Sb. zákon o Státním pozemkovém úřadu a změna souvisejících zákonů
Zákon 16/1993 Sb. o dani silniční
Vyhláška 413/2011 Sb. změna vyhlášky k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele
Zákon 428/2012 Sb. zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnost.
Zákon 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Zákon 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky
Vyhláška 500/2002 Sb. k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele
Zákon 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem a dalších změnách
Zákon 18/2012 Sb. změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě ČR
Vyhláška 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
Zákon 350/2012 Sb. změna stavebního zákona a změna souvisejících zákonů
Zákon 500/2012 Sb. změna zákonů v souvislosti se snižováním schodků veř. rozpočtů
Zákon 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky
Zákon 457/2011 Sb. změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě
Zákon 458/2011 Sb. o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa
Zákon 426/2011 Sb. o důchodovém spoření
Zákon 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření
Zákon 428/2011 Sb. změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření
Zákon 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Vyhláška 125/1993 Sb. pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu
Zákon 396/2012 Sb. změna občanského soudního řádu a změna souvisejících zákonů
Zákon 183/2006 Sb. stavební zákon
Zákon 399/2012 Sb. o změně zákonů souvis. se z. o pojistném na důchodové spoření
Zákon 401/2012 Sb. změna z. o sociálně-právní ochraně dětí a změna souvisejících z.
Zákon 403/2012 Sb. změna zákona o doplňkovém penzijním spoření a změna souvis. zákonů
Zákon 405/2012 Sb. změna zákona o vyvlastnění a změna některých dalších zákonů
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví
Zákon 192/2012 Sb. změna zákona o investičních pobídkách a změna někt. dalších zákonů
Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce
Zákon 280/2009 Sb. daňový řád
Zákon 370/2011 Sb. změna zákona o dani z přidané hodnoty a dalších souvis. zákonů
Zákon 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců
Zákon 99/1963 Sb. občanský soudní řád
Zákon 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
Zákon 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí
Zákon 261/2007 Sb. zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
Vydáno: 15. 1. 2013
Účetní a daňové novinky roku 2013 Ing. Martin Děrgel V roce 2012 vyšlo ve Sbírce zákonů 505 zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a nejrůznějších sdělení, přičemž většinou se jednalo o novelizace již existujících předpisů. Této legislativní smršti nebyly uchráněny ani účetní, ale zejména pak daňové předpisy. Je přitom smutnou tradicí, že ty největší změny byly schváleny až na samém konci roku, zveřejněny na Silvestra s účinností hned od 1. ledna 2013. V příspěvku si stručně projdeme účetní a daňové novinky roku 2013 a dalších let těchto předpisů (poznámka: zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční nepostihla s účinnosti od roku 2013 ani později žádná novela):
Zdroj: Účetnictví, daně a právo v zemědělství, 1/2013.