Související předpisy

Zákon 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Zákon 513/1991 Sb. obchodní zákoník
Zákon 502/2012 Sb. změna zákona o dani z přidané hodnoty a změna souvis. zákonů
Zákon 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách
Zákon 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu
Zákon 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem a dalších změnách
Zákon 87/2009 Sb. změna zákona o dani z přidané hodnoty a změna některých zákonů
Zákon 189/2004 Sb. o kolektivním investování
Zákon 124/2002 Sb. zákon o platebním styku
Zákon 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Zákon 6/1993 Sb. o České národní bance
Zákon 561/2004 Sb. školský zákon
Zákon 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření
Zákon 219/1995 Sb. Devizový zákon
Zákon 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů
Zákon 426/2011 Sb. o důchodovém spoření
Zákon 483/1991 Sb. o České televizi
Zákon 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu
Zákon 591/1992 Sb. o cenných papírech
Zákon 29/2000 Sb. zákon o poštovních službách
Zákon 372/2011 Sb. zákon o zdravotních službách
Zákon 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě
Zákon 373/2011 Sb. zákon o specifických zdravotních službách
Zákon 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění
Zákon 21/1992 Sb. o bankách
Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách
Vydáno: 24. 1. 2013
Plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně Ing. Martin Děrgel V principu funguje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) tak, že osoba registrovaná k této dani (plátce) přiznává DPH u „prodejů“, od nichž si ale může odečíst DPH ze svých nákupů od jiných plátců. Takže v důsledku plátce odvede do státní pokladny pouze DPH ze své „přidané hodnoty“ neboli z rozdílu prodejních a nákupních cen. Jak to ale v daních bývá, tento jednoduchý systém komplikuje celá řada výjimek. V minulém příspěvku jsme si přiblížili nejpříjemnější výjimku, kdy prodeje plátce nepodléhají DPH na výstupu, a současně nebrání odečtení DPH na vstupu ze souvisejících nákupů. Dneska nahlédneme pod pokličku méně příznivé výjimce, kdy je sice plnění plátce osvobozeno od DPH na výstupu, ale za cenu ztráty nároku na odpočet daně na vstupu. Typy plnění osvobozených od DPH bez nároku na odpočet daně V § 51§ 62 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), se ukrývá 12 druhů plnění zvýhodněných osvobozením od daně bez nároku na odpočet daně, která pro odběratele, resp. zákazníky znamenají nemalou legální úsporu peněz z titulu DPH. Dlužno podotknout, že ve většině případů nejde ani tak o dobrodiní našich zákonodárců, nýbrž o nutnost vyplývající pro Českou republiku ze směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Zdroj: Daně a právo v praxi, 2/2013.