Související předpisy

Zákon 502/2012 Sb. změna zákona o dani z přidané hodnoty a změna souvis. zákonů
Vyhláška 413/2011 Sb. změna vyhlášky k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele
Zákon 355/2011 Sb. změna zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
Vyhláška 500/2002 Sb. k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele
Zákon 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev
Zákon 350/2012 Sb. změna stavebního zákona a změna souvisejících zákonů
Zákon 500/2012 Sb. změna zákonů v souvislosti se snižováním schodků veř. rozpočtů
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví
Vyhláška 450/2012 Sb. Změna oceňovací vyhlášky
Zákon 458/2011 Sb. o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa
Vyhláška 392/2012 Sb. základní sazby zahraničního stravného pro rok 2013
Zákon 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření
Zákon 183/2006 Sb. stavební zákon
Vyhláška 412/2008 Sb. seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků
Zákon 399/2012 Sb. o změně zákonů souvis. se z. o pojistném na důchodové spoření
Zákon 192/2012 Sb. změna zákona o investičních pobídkách a změna někt. dalších zákonů
Zákon 280/2009 Sb. daňový řád
Zákon 370/2011 Sb. změna zákona o dani z přidané hodnoty a dalších souvis. zákonů
Vyhláška 412/2012 Sb. změna seznamu katastrálních území s průměrnými cenami pozemků
Zákon 239/2012 Sb. změna zákona o účetnictví a dalších souvisejících zákonů
Zákon 72/2000 Sb. o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
Zákon 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
Zákon 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí
Vydáno: 23. 1. 2013
Změny daňové a účetní legislativy od 1. 1. 2013 Ing. Pavel Běhounek Tento příspěvek navazuje na příspěvek v časopisu Účetnictví v praxi č. 7/2012 a informuje o konečné podobě legislativních změn účinných od 1. 1. 2013. NOVELA ZDPH č. 502/2012 Sb. (TECHNICKÁ NOVELA) Tzv. technická novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
Zdroj: Účetnictví v praxi, 2/2013.