Vydáno: 12. 3. 2013
Jak na sestavení cash flow přímou i nepřímou metodou Ing. Pavlína VančurováPh.D. Chcete mít přehled o peněžních tocích Vašeho podniku? Potřebujete připravovat výkaz cash flow? Tento článek Vás provede postupy sestavování cash flow z praktické stránky. Seznámíte se s podstatou cash flow a poznáte faktory, které peněžní toky podniku ovlivňují. Podstata a význam cash flow v podnikové praxi Cash flow znamená tok peněz. Každý podnik zajímají příjmy a výdaje peněžních prostředků. Nedostatečná platební schopnost podniku může vést k závažným problémům až k likvidaci podniku. Hlavní účetní výkaz, kterým je rozvaha, zachycuje stav peněz v pokladně a na běžných účtech obdobně jako jiná aktiva, tedy v podobě zůstatků příslušných účtů (Pokladna, Bankovní účty) k datu účetní závěrky. O pohybu peněz se tedy z rozvahy nelze příliš dozvědět. Jak tedy zjistit, z jakých aktivit podnik peníze získává, a naopak, kde peníze z podniku "mizí"? Můžeme vysledovat konkrétní pohyby na účtech finančního majetku zachycené v účetnictví. Užitečnější je však pro svou přehlednost vhodně sestavený výkaz o peněžních tocích.
Zdroj: Účetnictví, daně a právo v zemědělství, 3/2013.