Související předpisy

Zákon 502/2012 Sb. změna zákona o dani z přidané hodnoty a změna souvis. zákonů
Zákon 503/2012 Sb. zákon o Státním pozemkovém úřadu a změna souvisejících zákonů
Zákon 355/2011 Sb. změna zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
Zákon 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon 188/2011 Sb. změna z. o kolektivním investování a změna některých dalších z.
Zákon 500/2012 Sb. změna zákonů v souvislosti se snižováním schodků veř. rozpočtů
Zákon 458/2011 Sb. o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa
Zákon 260/2002 Sb. změna zákona o opatřeních týkajících se dovozu a vývozu zboží a změna některých dalších zákonů
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Zákon 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření
Usnesení 398/2012 Sb. setrvání PSP ČR na změně zákona o pojistném na důchodové spoření
Zákon 399/2012 Sb. o změně zákonů souvis. se z. o pojistném na důchodové spoření
Usnesení 400/2012 Sb. setrvání PSP ČR na změně z. souvis. s přijetím z. č. 397/2012 Sb.
Zákon 428/2012 Sb. zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnost.
Zákon 401/2012 Sb. změna z. o sociálně-právní ochraně dětí a změna souvisejících z.
Usnesení 402/2012 Sb. setrvání PSP ČR na změně zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon 403/2012 Sb. změna zákona o doplňkovém penzijním spoření a změna souvis. zákonů
Zákon 192/2012 Sb. změna zákona o investičních pobídkách a změna někt. dalších zákonů
Zákon 280/2009 Sb. daňový řád
Zákon 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
Zákon 72/2000 Sb. o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
Zákon 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
Vydáno: 3. 4. 2013
Vybrané změny v oblasti daně z příjmů schválené v roce 2012 a účinné v roce 2013 Ing. Bc. Jiří Nesrovnal Mgr. Iveta Nesrovnalová V roce 2012 bylo schváleno a vyšlo ve Sbírce zákonů celkem osm novel právních předpisů dopadajících do oblasti daně z příjmů. To se na první pohled může zdát jako poměrně vysoké číslo, nicméně ve většině případů šlo o drobné novely navazující na související změny jiných právních předpisů. V tomto roce také nebyla schválena takzvaná standardní „každoroční“ rozsáhlá novela zákona o daních z příjmů (dále také jen „ZDP“). Nicméně jedna z těchto novel je velmi důležitá a podstatná a ovlivní mnohé daňové poplatníky, i když není příliš rozsáhlá. Uvedený zákon se nazývá „Změna daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů“. Jde o zákon č. 500/2012 Sb. (dále také „novela“), který obecně nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013. Tato novela měla také, jak je známo, velmi pohnutý osud. Nejprve byla načtena jako sněmovní tisk č. 695, kdy se ji nepodařilo vládě po zamítnutí Senátem znovu protlačit v Parlamentu. Na to byla znovu v nezměněné podobě načtena jako sněmovní tisk č. 801. Při tomto druhém pokusu se již podařilo vládě s vypětím všech sil a za pět minut dvanáct zákon schválit. Již nyní se bohužel ukazuje, že tato novela bude v praxi působit mnohé výkladové problémy a nejasnosti, a je velmi pravděpodobné, že některé její části budou v dohledné době posuzovat soudy. Této novele se chceme věnovat v první části našeho materiálu. V druhé části bychom pak již velmi stručně uvedli výčet zbývajících novel dotýkajících se daní z příjmů, které byly publikovány ve Sbírce zákonů v roce 2012. 1 Zákon č. 500/2012 Sb., zákon o změnách daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů 1) - účinnost obecně od 1. ledna 2013 -
Zdroj: Daňový expert, 2/2013.