Vydáno: 30. 10. 2013
Jubilea a gratulace občanům JUDr. Václav Bartík JUDr. Eva Janečková Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, říká hned první věta § 1 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, říká hned další ustanovení uvedeného zákona1). Aktivity obce Mezi tradiční aktivity obecních úřadů již tradičně patří i do jisté míry společenská záležitost, kterou je blahopřání občanům k životním jubileím, ať již se jedná o významnější „kulaté“ narozeniny nebo třeba výročí svatby, samozřejmě nejméně zlaté. V dnešní době je tato aktivita na ústupu, resp. již není možné, aby obec jaksi sama od sebe občanům své obce k jubileím blahopřála. Nemá totiž k této aktivitě potřebné informace a právní aplikace různých právních předpisů není jednoznačná. Tedy, ne že by obec neznala data narození občanů, kteří v obci bydlí, resp. mají tam hlášen pobyt. Obec tuto informaci jednoznačně má. Ovšem disponují jí v souvislostech a na základě zákonů, které jí zřejmě reálně brání informaci o životním jubileu využít.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 11/2013.