Vydáno: 29. 1. 2015
Změny v zákoně o DPH od 1. 1. 2015 – 2. část Ing. Ladislav Pitner V minulém článku k novelám zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2015 jsem se zabýval první ze tří novel zákona o DPH projednávaných v roce 2014 - tzv. implementační novelou, která je obsažena v zákoně č. 196/2014 Sb. V tomto článku se budu zabývat tzv. sazbovou novelou, čili změnami zákona o DPH obsaženými v zákoně č. 262/2014 Sb., zveřejněném dne 19. 11. 2014 v částce 108 Sbírky zákonů. Tato novela zákona o DPH se nazývá pracovně sazbovou z toho důvodu, že obsahuje pouze změny týkající se sazeb daně, popř. změny se sazbami související.
Zdroj: Daně a právo v praxi, 2/2015.