Vydáno: 26. 5. 2015
Dodatečné daňové přiznání Milan Podhrázký Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 2. 2015, čj. 9 Afs 204/2014-31, www.nssoud.cz K předpisům:
Zdroj: Daňový expert, 3/2015.