Vydáno: 27. 5. 2015
Průvodce Koordinačními výbory 1. část Ing. Martin Děrgel Největším problémem českých daňových zákonů není složitost ani ta proklínaná neustálá novelizace, ale nejednoznačnost, v čemž je přeborníkem zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Naštěstí existují tři poměrně bezpečné zdroje oficiálních metodických výkladů Finanční správy ČR: - Už od nepaměti jsou to zejména populární Pokyny řady D - dříve z pera Ministerstva financí ČR („MF“), nyní vydávané Generálním finančním ředitelstvím („GFŘ“) - které vycházejí ve Finančním zpravodaji. - V poslední době je ale početně značně převyšují nejrůznější metodické pomůcky, výkladová stanoviska, odpovědi na dotazy a praktická doporučení zveřejňované operativně na webu Finanční správy ČR. - Neprávem zůstávají stranou veřejného zájmu tzv. Koordinační výbory („KooV“), což jsou odborné diskuse na aktuální problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci MF, resp. GFŘ. Oproti předešlým dvěma bývají podpořeny argumenty a je vidět logika uvažování poradců i správců daně. Koordinační výbor vznikl v roce 1993 z iniciativy Komory daňových poradců jako platforma, na které budou projednávány se zástupci MF, resp. GFŘ, problémové okruhy ve výkladech daňových zákonů. Časem se vyvíjel způsob a formy předkládání příspěvků a jejich projednávání, cíl ale zůstal na obou stranách „barikády“ stejný - společně najít jednoznačné řešení sporů. Projednáno bylo přes 450 příspěvků, samozřejmě ne vždy zástupci finanční správy souhlasili s názorem autorů KooV - daňových poradců, ale i takové vyjasnění se cení. KooV jsou od roku 2000 zveřejňovány na http://www.financnisprava.cz/cs/dane-apojistne/prispevky-kv-kdp.
Zdroj: Účetnictví v praxi, 6/2015.