Vydáno: 18. 12. 1953

 

Nařízení č. 112/1953 Sb.

, kterým se mění procenta zvýšení daně ze mzdy


Schválený 18. 12. 1953 Účinný od 1. 1. 1954 do 31. 12. 9999

 
 
 

Daň ze mzdy.;

112/1953 Sb. VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ ze dne 18. prosince 1953, kterým se mění procenta zvýšení daně ze mzdy. Vláda republiky Československé nařizuje podle § 22 odst. 2 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy: § 1 (1) Daň podle § 6 zákona o dani ze mzdy se zvyšuje: a) poplatníkům, kteří nevyživují žádnou osobu nebo vyživují jen jednu osobu, o 60 % daně, jsou-li však ve věku do 25 let nebo přes 50 let (ženy přes 45 let), jen o 40 % daně, b) manželkám (družkám), které pobírají mzdu a žijí s manželem (druhem) ve společné domácnosti, o 50 %, jsou-li však ve věku do 25 let nebo přes 45 let, jen o 35 % daně. (2) Zvýšení podle odstavce 1 se vybírá, jen přesahuje-li daňový základ 560 Kčs měsíčně. § 2 Zvýšení daně stanovené v § 1 nahrazuje zvýšení daně stanovené v § 7 zákona o dani ze mzdy a v § 1 vládního nařízení č. 43/1953 Sb., kterým se upravují procenta zvýšení a snížení daně ze mzdy. § 3 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1954 a platí pro zdanění a) mezd vyplácených na dobu po 31. prosinci 1953 ab) mezd vyplácených po 25. lednu 1954 za dobu před 1. lednem 1954;provede je ministr financí. Dr. Dolanský v. r. Ďuriš v. r.