Vydáno: 26. 6. 1968

 

Ústavní zákon č. 83/1968 Sb.

o skončení volebního období NV, Národního shrom., SNR


Schválený 26. 6. 1968 Účinný od 1. 7. 1968 do 31. 12. 9999

 
 
 

Volby.; Slovenská národní rada. Národní rada Slovenské republiky (SNR, NRSR).; NÁRODNÍ VÝBORY.; Národní shromáždění. Federální shromáždění.;

83/1968 Sb. ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne 26. června 1968 o skončení volebního období národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně: § 1 (1) Volební období národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady končí dnem všeobecných voleb do těchto zastupitelských sborů. Volby budou provedeny nejpozději do konce roku 1969. (2) Uprázdní-li se z jakéhokoliv důvodu funkce poslance zastupitelského sboru, není třeba před provedením všeobecných voleb do tohoto sboru konat doplňovací volby. § 2 Ustanovení § 1 ústavního zákona č. 112/1967 Sb., o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů, se zrušuje. § 3 Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1968. Svoboda v. r. Smrkovský v. r. Ing. Černík v. r.