Vydáno: 16. 4. 1970

 

Zákon č. 34/1970 Sb.

o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu ČSR


Schválený 16. 4. 1970 Účinný od 21. 4. 1970 do 31. 12. 9999

 
 
 

Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.; Ministerstva a ministři obecně.;

34/1970 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 16. dubna 1970 o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky Změna: 60/1988 Sb. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: § 1 Zrušuje se ministerstvo pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky. § 2 zrušen § 3 Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přecházejí z dosavadního ministerstva na Úřad vlády České socialistické republiky. § 4 Zrušují se ustanovení § 1 bod 7 a § 9 zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky. § 5 Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Erban v. r. Korčák v. r.