Vydáno: 22. 12. 1970

 

Zákon č. 147/1970 Sb.

o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústř. orgánů st. správy


Schválený 22. 12. 1970 Účinný od 1. 1. 1971 do 31. 12. 9999

 
 
 

Ostatní ústřední orgány státní správy.; Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.; Ministerstva a ministři obecně.;

147/1970 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 22. prosince 1970 o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky Změna: 116/1971 Sb. Změna: 60/1988 Sb. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Čl. I zrušen Čl. II (1) zrušen (2) Výbor lidové kontroly České socialistické republiky je příslušný přezkoumávat ve správním řízení rozhodnutí komisí lidové kontroly národních výborů, vydaná do dne účinnosti tohoto zákona. Čl. III Zrušují se ministerstvo plánování, ministerstvo dopravy, ministerstvo pošt a telekomunikací a Nejvyšší kontrolní úřad České socialistické republiky. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přecházejí z ministerstva plánování na Českou plánovací komisi, z Nejvyššího kontrolního úřadu České socialistické republiky na Výbor lidové kontroly České socialistické republiky a z ministerstva dopravy a ministerstva pošt a telekomunikací na orgány, popřípadě organizace, které určí vláda České socialistické republiky. Čl. IV (1) zrušen (2) Ze zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, se vypouštějí ustanovení § 10 písm. j), § 11 písm. c), v § 51 odst. 2 bodu 3 slova "jakož i o návrhu rozpočtu kontrolního orgánu České národní rady" a ustanovení § 51 odst. 2 bodu 5; dále se vypouštějí z § 18 odst. 1, § 19 odst. 1, § 20, § 22 odst. 3, § 28 odst. 3, § 36 odst. 1, § 68 odst. 2, § 78 odst. 1 a § 79 tohoto zákona ustanovení o kontrolním orgánu České národní rady nebo o předsedovi kontrolního orgánu České národní rady. (3) Zrušuje se zákon České národní rady č. 7/1969 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadě České socialistické republiky. Čl. V Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971. Erban v. r. Korčák v. r.