Obsah dokumentu

Vydáno: 18. 10. 1973

 

Zákon č. 125/1973 Sb.

o změně zák. ČNR o zřízení ministerstev a ústř. orgánů ČSR


Schválený 18. 10. 1973 Účinný od 30. 10. 1973 do 31. 12. 9999

 
 
 

Ostatní ústřední orgány státní správy.; Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.; Ministerstva a ministři obecně.;

125/1973 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 18. října 1973, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Čl.I Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto: V § 19 se vypouští odstavec 2. Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Erban v. r. Korčák v. r.