Vydáno: 27. 1. 1982

 

Zákonné opatření č. 8/1982 Sb.

o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezp.


Schválený 27. 1. 1982 Účinný od 1. 2. 1982 do 31. 12. 9999

 
 
 

Zabezpečení v těhotenství a mateřství. Mateřský příspěvek.; Zabezpečení v nemoci. Pracovní neschopnost. Nemocenské dávky.;

8/1982 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ předsednictva Federálního shromáždění ze dne 27. ledna 1982 o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení Změna: 382/1990 Sb. Změna: 37/1993 Sb. Předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření: Čl.I zrušen Čl.II Ustanovení § 19 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, se vypouští. Čl.III zrušen Čl.IV Ustanovení § 19 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, se vypouští. Čl.V Přechodná ustanovení (1) Mateřský příspěvek poskytovaný přede dnem účinnosti tohoto zákonného opatření se zvyšuje podle čl. I bez žádosti ode dne účinnosti tohoto zákonného opatření. (2) Nemocenské vyplácené ve výši jedné poloviny podle dosavadních předpisů se upraví podle čl. II až IV bez žádosti ode dne účinnosti tohoto zákonného opatření. Čl.VI Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. února 1982. Husák v. r. Indra v. r. Štrougal v. r.