Vydáno: 23. 6. 1987

 

Zákon č. 53/1987 Sb.

o zvýšení některých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu


Schválený 23. 6. 1987 Účinný od 1. 10. 1987 do 31. 12. 9999

 
 
 

Vdovský, vdovecký důchod. Sirotčí důchod.; Zabezpečení v invaliditě. Invalidní důchod. Částečný invalidní důchod.; Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;

53/1987 Sb. ZÁKON ze dne 23. června 1987 o zvýšení některých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: Čl.I Zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb., o zvýšení důchodů, zákona č. 150/1979 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení, zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb., o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení, zákona č. 73/1982 Sb., o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění, zákona č. 116/1983 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení, zákona č. 56/1984 Sb., o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení, a zákona č. 108/1984 Sb., o zvýšení některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení, se mění a doplňuje takto: 1. V § 42 odst. 1 a 2 a v § 45 odst. 2 se částka "950 Kčs" nahrazuje částkou "1000 Kčs" a částka "1600 Kčs" částkou "1700 Kčs". 2. V § 60a odst. 1 a 2 se částka "1050 Kčs" nahrazuje částkou "1100 Kčs" a částka "1700 Kčs" částkou "1800 Kčs". 3. V § 159 se částka "950 Kčs" nahrazuje částkou "1000 Kčs" a částka "1600 Kčs" částkou "1700 Kčs". Čl.II Přechodná ustanovení (1) Důchody vyplácené ke dni účinnosti tohoto zákona, které byly upraveny jako jediný zdroj příjmu, se zvýší podle čl. I bez žádosti od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto zákona. (2) Důchody starobní, invalidní, vdovské, sirotčí oboustranně osiřelých dětí, sociální a rodičů a sourozenců, které nebyly dosud upraveny jako jediný zdroj příjmu a nedosahují výše stanovené v čl. I, se upraví na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto zákona. Čl.III Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1987. Husák v. r. Indra v. r. Štrougal v. r.