Obsah dokumentu

Vydáno: 24. 6. 1987

 

Vyhláška č. 59/1987 Sb.

o změnách vyhlášky o nemocenském pojištění některých pracovníků


Schválený 24. 6. 1987 Účinný od 1. 7. 1987 do 31. 12. 9999

 
 
 

Zabezpečení mladých rodin. Státní příspěvek mladým manželům.; Zabezpečení v těhotenství a mateřství. Mateřský příspěvek.; Zabezpečení v nemoci. Pracovní neschopnost. Nemocenské dávky.;

59/1987 Sb. VYHLÁŠKA Ústřední rady odborů ze dne 24. června 1987 o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů Ústřední rada odborů v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 2 odst. 3 písm. c), § 9, § 51 odst. 1 a § 63 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., zákona č. 87/1968 Sb. a zákona č. 148/1983 Sb.: Čl.I Vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění vyhlášek č. 155/1983 Sb., č. 79/1984 Sb. a č. 135/1984 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. § 44 se doplňuje odstavcem 5, který zní: "(5) Pro přiznání, výši a poskytování peněžité pomoci učni platí obdobně předchozí odstavce.". 2. V § 51 odst. 2 a 5 se slovo "čtvrtého" nahrazuje slovem "šestého". 3. § 51 se doplňuje odstavcem 6, který zní: "(6) Pro přiznání, výši a poskytování peněžité pomoci studentu platí obdobně předchozí odstavce.". 4. § 58 se doplňuje odstavcem 3, který zní: "(3) Ustanovení § 50 odst. 3 platí obdobně i pro interní vědecké aspiranty a umělecké aspiranty.". 5. Dosavadní text § 59 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní: "(2) Ustanovení § 51 odst. 5 platí obdobně i pro peněžitou pomoc v mateřství.". 6. § 73 se doplňuje odstavcem 3, který zní: "(3) Pro pracovníka na dohodu, který vykonává podle dohody o pracovní činnosti sjednané práce doma, platí ustanovení § 5 odst. 2 obdobně.". 7. V § 74 odst. 1 se slova "§ 73 odst. 2" nahrazují slovy "§ 73 odst. 2 a 3". 8. V § 98 odst. 2 se slovo "čtvrtého" nahrazuje slovem "šestého". 9. § 98 se doplňuje odstavcem 5, který zní: "(5) Pro přiznání, výši a poskytování peněžité pomoci občanu se změněnou pracovní schopností platí obdobně předchozí odstavce.". Čl.II Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1987. Předseda: Zavadil v. r.