Vydáno: 8. 11. 1991

 

Zákon č. 485/1991 Sb.

novela zákona ČNR o obcích


Schválený 8. 11. 1991 Účinný od 29. 11. 1991 do 31. 12. 9999

 
 
 

Převody vlastnictví a práva hospodaření.; Organizace zdravotní správy.; Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.; Obce jako subjekty práv a povinností.;

485/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. listopadu 1991, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí Změna: 132/2000 Sb. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Čl.I zrušen Čl.II Zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, se mění takto: § 9 se vypouští. Čl.III Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Burešová v. r. Pithart v. r.