Obsah dokumentu

Vydáno: 16. 12. 1991

 

Zákon č. 19/1992 Sb.

o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev ČR


Schválený 16. 12. 1991 Účinný od 16. 1. 1992 do 31. 12. 9999

 
 
 

Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.; OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;

19/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 16. prosince 1991 o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Čl.I Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 93/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., zákona České národní rady č. 173/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., se doplňuje takto: § 12 se doplňuje odstavcem 4, který zní: "(4) Ministerstvo vnitra provádí kontrolu ochrany státního, hospodářského a služebního tajemství ve státních orgánech a organizacích České republiky.". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Burešová v. r. Pithart v. r.