Obsah dokumentu

Vydáno: 4. 6. 1992

 

Zákonné opatření č. 347/1992 Sb.

novela zákona ČNR o ochraně přírody a krajiny


Schválený 4. 6. 1992 Účinný od 30. 6. 1992 do 31. 12. 9999

 
 
 

Ochrana přírody a krajiny.;

347/1992 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření: Čl.I Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se mění takto: 1. § 76 odst. 5 zní: "(5) Na území hlavního města Prahy vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny a) Magistrátní úřad hlavního města Prahy39) s působností okresního úřadu podle § 77, b) orgány městských částí39) s působností obecních úřadů a pověřených obecních úřadů podle tohoto zákona kromě působnosti podle § 76 odst. 2 písm. a) až d).". 2. Poznámka č. 39) pod čarou zní: "39) Zákon ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona ČNR č. 439/1991 Sb.". Čl.II Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Burešová v. r. Pithart v. r.