Obsah dokumentu

Vydáno: 26. 4. 1993

 

Vyhláška č. 130/1993 Sb.

novela vyhlášky o povolení k dovozu zboží


Schválený 26. 4. 1993 Účinný od 30. 4. 1993 do 31. 12. 9999

 
 
 

Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;

130/1993 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26. dubna 1993, kterou se doplňuje vyhláška č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. a zákona č. 113/1990 Sb.: Čl.I V příloze A k vyhlášce federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, se v části II - zemědělské a potravinářské výrobky za položku
		  
"0806 10     vinné hrozny čerstvé       tuna"

doplňuje položka

"0808 10     jablka čerstvá          tuna". 	
Čl.II Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ministr: Ing. Dlouhý CSc. v. r.