Obsah dokumentu

Vydáno: 10. 7. 1993

 

Zákon č. 217/1993 Sb.

novela zákona o ochraně spotřebitele


Schválený 10. 7. 1993 Účinný od 13. 8. 1993 do 31. 12. 9999

 
 
 

Prodejny, obchody, obchodní domy, tržiště.; VNITŘNÍ OBCHOD.;

217/1993 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 1993, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, se mění a doplňuje takto: 1. § 18 se doplňuje odstavcem 3, který zní: "(3) Výkup vratných obalů nemůže výrobce nebo dodavatel zboží vázat na nákup zboží. Množství vykupovaných vratných obalů nesmí být výrobcem ani dodavatelem omezeno.". 2. V § 20 se vypouští odstavec 2. Současně se zrušuje označení odstavce 1. Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Uhde v. r. Havel v. r. Klaus v. r.