Vydáno: 11. 11. 1993

 

Zákon č. 286/1993 Sb.

novela zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže


Schválený 11. 11. 1993 Účinný od 29. 11. 1993 do 31. 12. 9999

 
 
 

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ.; Pokuty. Blokové pokuty.; Správa hospodářské soutěže.;

286/1993 Sb. ZÁKON ze dne 11. listopadu 1993, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb. Změna: 143/2001 Sb. Změna: 89/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I zrušen Čl.II zrušen Čl.III zrušen Čl.IV zrušen Čl.V Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Uhde v. r. Havel v. r. Klaus v. r.