Obsah dokumentu

Vydáno: 22. 3. 1994

 

Zákon č. 70/1994 Sb.

, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990


Schválený 22. 3. 1994 Účinný od 29. 4. 1994 do 31. 12. 9999

 
 
 

Hra, sázka, loterie, tombola. Hrací přístroje (automaty). Kasino.;

70/1994 Sb. ZÁKON ze dne 22. března 1994, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, se mění a doplňuje takto: 1. V § 4 odst. 1 se vypouštějí slova: "a u dostihových sázek organizace určená ministerstvem v dohodě s Ministerstvem zemědělství a výživy České republiky". 2. V § 4 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: "(5) Povolení u dostihových sázek může být vydáno pouze tehdy, bude-li 90 % výtěžku použito na chov dostihových plemen koní.". Dosavadní odstavce 5, 6 a 7 se označují jako odstavce 6, 7 a 8. Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Uhde v. r. Havel v. r. Klaus v. r.