Obsah dokumentu

Vydáno: 29. 6. 1994

 

Vyhláška č. 150/1994 Sb.

, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví


Schválený 29. 6. 1994 Účinný od 15. 7. 1994 do 31. 12. 9999

 
 
 

Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.; Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky.; Náklady zdravotní péče.;

150/1994 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. června 1994, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí po dohodovacím řízení s Českou lékárnickou komorou a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a po projednání se zástupci smluvních zdravotnických zařízení a profesními organizacemi zřízenými zvláštním zákonem stanoví podle § 11 odst. 4 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb., a § 13 odst. 4 zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 161/1993 Sb.: Čl.I Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, se mění a doplňuje takto: Seznam léčiv a prostředků zdravotnické techniky, který je součástí vyhlášky č. 426/1992 Sb. a je publikován jako samostatná příloha Sbírky zákonů, se nahrazuje přílohou k této vyhlášce.1) Čl.II Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. července 1994. Ministr: MUDr. Rubáš v. r. 1) Příloha se uveřejňuje jako samostatná příloha Sbírky zákonů (bude vydána jako zvláštní publikace a. s. SEVT Praha).