Vydáno: 14. 3. 1996

 

Zákon č. 89/1996 Sb.

Novela katastrálního zákona


Schválený 14. 3. 1996 Účinný od 1. 7. 1996 do 31. 12. 9999

 
 
 

EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;

89/1996 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 1996, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů Změna: 89/2012 Sb., 256/2013 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I zrušen Čl.II zrušen Čl.III Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996. Uhde v. r. Havel v. r. Klaus v. r.