Obsah dokumentu

Vydáno: 9. 12. 1999

 

Zákon č. 354/1999 Sb.

změna zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách


Schválený 9. 12. 1999 Účinný od 30. 12. 1999 do 31. 12. 9999

 
 
 

Jedy, drogy, narkotika, psychotropní a omamné látky. Doping. Anabolika.; Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky.; Vývoz a dovoz věcí.; Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.; Majetkové sankce. Penále.;

354/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, se mění takto: 1. V příloze č. 1 k zákonu č. 167/1998 Sb. se za položku "Difenoxylát" vkládá do sloupce "Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce" slovo "Dihydroetorfin" a do sloupce "Chemický název" slova "7,8-dihydro-7-a-[1-(R)-hydroxy-1-methyl- butyl]-6,14-endo-ethantetrahydrooripavin" a za položku "Racemorfan" se vkládá do sloupce "Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce" slovo "Remifentanil" a do sloupce "Chemický název" slova "methylester kyseliny 1-(2-methoxykarbonylethyl)- -4-(fenylpropionylamino)-piperidin-4-karboxylové". 2. Text poznámky na konci přílohy č. 4 k zákonu č. 167/1998 Sb. zní: "Včetně stereoizomerů psychotropních látek, až na výslovné výjimky, uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy tyto stereo-izomery mohou existovat podle zvláštního chemického označení a solí psychotropních látek uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy mohou existovat.". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.