Vydáno: 19. 4. 2000

 

Nařízení č. 140/2000 Sb.

, kterým se stanoví seznam oborů živností volných


Schválený 19. 4. 2000 Účinný od 1. 1. 2001 do 31. 12. 9999

 
 
 

ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO.; Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.;

140/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. dubna 2000, kterým se stanoví seznam oborů živností volných Změna: 468/2000 Sb. Změna: 492/2004 Sb. Změna: 100/2005 Sb. Změna: 324/2006 Sb. Změna: 324/2006 Sb. (část) Vláda nařizuje podle § 73a odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.: § 1 Seznam oborů živností volných je uveden v příloze k tomuto nařízení. § 2 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001. Předseda vlády: Ing. Zeman v. r. Ministr průmyslu a obchodu: doc. Ing. Grégr v. r. Příl Seznam oborů živností volných
-------------------------------------------------------------------------------------
Číslo Obor živnosti               Vymezení předmětu činnosti
oboru
-------------------------------------------------------------------------------------
1.  Poskytování služeb pro          - zemědělskou technikou
   zemědělství a zahradnictví        - posklizňové úpravy rostlinných
                         komodit
                        - provozování závlahových systémů a
                         melioračních zařízení
                        - provádění zahradních a parkových
                         úprav, s výjimkou architektonických
                         úprav
                        - vazba věnců a kytic
                        - sběr hub, rostlin a lesních plodin
                        - stříhání ovcí
                        - ošetřování paznehtů skotu a malých
                         přežvýkavců
                        - poskytování služeb při chovu ryb
                        - ........ (jiná obdobná činnost)
2.  Poskytování služeb pro hospodaření    - poskytování služeb pro hospodaření v
   v lesích a pro myslivost          lesích
                        - těžba dřeva
                        - lesní doprava
                        - poskytování služeb v myslivosti
                        - úprava loveckých trofejí
                        - ........ (jiná obdobná činnost)

3.  Chov domácích a zoologických zvířat    - chov psů, koček a jiných drobných
   a poskytování souvisejících služeb     domácích zvířat
                        - výcvik psů
                        - výcvik jezdeckých koní
                        - chov zoologických zvířat
                        - kosmetické úpravy zvířat
                        - provozování hotelů a útulků pro
                         zvířata
                        - ........ (jiná obdobná činnost)

4.  Úprava nerostů a dobývání rašeliny    - úprava nerostů, vyjma soli kamenné,
   a bahna a jejich úprava         - úprava štěrků, písků a valounů
                         dobývaných v korytech vodních toků
                        - zpracování soli kamenné
                        - dobývání a úprava rašeliny
                        - dobývání bahna z vodního dna
                        - zpracování hmot pro výrobu porcelánu
                        - ........ (jiná obdobná činnost)

5.  Výroba potravinářských výrobků      - zpracování drůbeže, králíků a
                         zvěřiny
                        - zpracování ryb a vodních živočichů
                        - zpracování vajec
                        - zpracování ovoce, skořápkových
                         plodů, zeleniny, brambor a hub
                        - výroba jedlých tuků a olejů
                        - výroba cukru a přírodních sladidel
                        - výroba kakaového prášku a směsí
                         kakaa s cukrem
                        - výroba cukrovinek, čokolády a
                         čokoládových bonbonů
                        - zpracování medu
                        - úprava rýže a luštěnin
                        - úprava kávy, čaje, koření
                        - výroba potravních doplňků,
                         přídatných a pomocných látek,
                        - výroba potravin určených pro
                         zvláštní výživu (dětskou, kojeneckou
                         výživu, bezlepkové, pro redukční,
                         nízkoproteinové diety apod.)
                        - výroba kvasného octa a droždí
                        - výroba škrobu a potravin na bázi
                         škrobu
                        - výroba těstovin
                        - výroba musli a směsí obilovin
                        - výroba konzervovaných a
                         dehydratovaných výrobků
                        - výroba pokrmů bez možnosti přímé
                         konzumace v hostinské provozovně
                        - ........ (jiná obdobná výroba)

6.  Výroba nápojů               - výroba vína
                        - výroba ovocných vín a medoviny
                        - výroba nealkoholických nápojů
                        - stáčení a úprava balených vod
                        - ........ (jiná obdobná výroba)

7.  Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových - pro hospodářská zvířata
   látek a premixů              - pro domácí zvířata a pro další
                         živočichy

8.  Pěstitelské pálení

9.  Výroba škrobárenských výrobků
   pro nepotravinářské účely

10.  Výroba textilních vláken a tkanin     - úprava a spřádání textilních vláken
                        - tkaní textilií
                        - ........ (jiná obdobná výroba)

11.  Výroba textilního zboží (kromě oděvů,   - ložního prádla
   oděvních doplňků a prostředků       - bytových a stolních konfekčních
   ortopedické povahy)             textilních výrobků
                        - koberců a podlahových textilií
                        - lan, provazů a síťovaných textilií
                        - pletených a háčkovaných materiálů
                        - textilní galantérie
                        - ........ (jiná obdobná výroba)

12.  Výroba oděvů a oděvních doplňků      - výroba svrchního ošacení,
   (kromě kožešinových)            společenských oděvů
                        - výroba ošacení pro sport a volný čas
                        - výroba pracovního ošacení
                        - výroba spodního prádla
                        - výroba punčochového zboží
                        - výroba kožených oděvů a oděvních
                         doplňků
                        - výroba kloboučnických výrobků a
                         oděvních doplňků
                        - zakázkové krejčovství
                        - střihová služba
                        - aplikace zdobných prvků
                        - výroba kloboučnických výrobků na
                         zakázku
                        - ........ (jiná obdobná výroba)

13.  Výroba a opravy kožešinových výrobků   - kožešinových oděvů a oděvních
                         doplňků
                        - kožešinového zboží
                        - ........ jiná obdobná výroba, opravy
                         a další související služby)

14.  Výroba pletených a háčkovaných      - výroba pleteného a háčkovaného zboží
   výrobků, řemeslné zpracování textilií   - vyšívání, paličkování, drhání
                        - malba na textilie
                        - ..... (jiná obdobná výroba)
15.  Výroba brašnářského a sedlářského     - aktovek, kabelek a podobných
   zboží (kromě prostředků ortopedické     zavazadel
   povahy)                  - sedlářských výrobků
                        - ..... (jiná obdobná výroba)

16.  Výroba obuvi               - obuvi
   (kromě ortopedické)            - ..... (jiná obdobná výroba)


17.  Výroba pilařská a impregnace dřeva    - výroba výrobků z dřevní suroviny
                        - výroba železničních pražců
                        - výroba dřevité vlny
                        - výroba šindelů
                        - provozování sušičky dřeva
                        - impregnování dřevěného materiálu
                        - řezání a obrábění dřeva a obdobných
                         materiálů na pile
                        - ..... (jiná obdobná výroba)

18.  Výroba dřevěných výrobků (kromě      - dýh a aglomerovaných dřevařských
   truhlářských a tesařských,         výrobků
   nábytku a hraček)             - obalů a palet
                        - korkařská a košíkářská
                        - bednářských a kolářských výrobků
                        - drobných výrobků ze dřeva
                        - ..... (jiná obdobná činnost)

19.  Umělecko-řemeslné zpracování dřeva    - řezbářství
                        - zhotovování architektonických modelů
                         pro výstavy
                        - ..... (jiná obdobná činnost)

20.  Výroba vlákniny, papíru a lepenky     - vlákniny, papíru a lepenky
   a zboží z těchto materiálů        - vlnitého papíru, lepenky a obalů
                        - hygienických a toaletních potřeb
                        - kancelářských potřeb
                        - tapet
                        - nábytku z papíru a lepenky
                        - ..... (jiná obdobná výroba)

21.  Vydavatelské a nakladatelské činnosti   - vydávání knih
                        - vydávání novin, časopisů a ostatních
                         periodických publikací
                        - vydávání fotografií, pohlednic,
                         plakátů, formulářů,
                        - vydávání ..... (jiných tiskovin a
                         publikací)
                        - vydávání publikací na Internetu
                        - korektury a technická redakce

22.  Výroba, rozmnožování, nahrávání      - výroba zvukových a zvukově-
   a distribuce zvukových           obrazových záznamů
   a zvukově-obrazových záznamů       - rozmnožování zvukových a zvukově-
                         obrazových záznamů
                        - nahrávání zvukových a zvukově-
                         obrazových záznamů
                        - distribuce zvukových a zvukově-
                         obrazových záznamů
                        - ..... (jiná obdobná činnost)

23.  Vázání a konečné zpracování knih     - vázání
   a dalších tiskovin            - laminování
                        - kompletace knih a ostatních tiskovin
                        - ..... (jiná obdobná činnost)

24.  Grafické práce a kresličské práce     - zpracování grafických návrhů a
                         grafických úprav textů
                        - zhotovení technických výkresů
                        - zhotovení webových stránek
                        - písmomalířství
                        - ..... (jiná obdobná činnost)

25.  Výroba koksu, surového dehtu
   a jiných pevných paliv

26.  Výroba chemických látek          - plastů a syntetického kaučuku
   a chemických přípravků          - nátěrových hmot
                        - barviv a pigmentů
                        - mýdla, saponátů, pracích, čistících
                         a leštících přípravků
                        - chemických látek a přípravků pro
                         výrobní a laboratorní účely
                        - ..... (jiných chemických látek a
                          přípravků)

27.  Výroba nenahraných nosičů údajů      - pro zvukové a zvukově-obrazové
                         záznamy
                        - disket a pásků pro počítače
                        - osobních magnetických karet
                        - ..... (jiných nosičů údajů)

28.  Výroba chemických vláken         - syntetických
                        - umělých
                        - ...... (jiných chemických vláken)

29.  Výroba plastových výrobků         - desek, fólií, hadic, profilů z
   a pryžových výrobků             plastů
                        - plastových obalů
                        - plastových výrobků pro stavebnictví
                        - plastového zboží pro domácnost a
                         obdobné užití
                        - plastového nábytku
                        - gumárenských výrobků studenou cestou
                        - ..... (jiných výrobků)

30.  Výroba a zpracování skla         - výroba plochého
                        - výroba dutého
                        - výroba užitkového a ozdobného skla
                        - výroba skleněných vláken a výrobků z
                         nich
                        - výroba technického, laboratorního a
                         optického skla
                        - povrchová úprava a zdobení skla
                        - ..... (jiná výroba nebo zpracování
                          skla nebo skleněných výrobků)
31.  Výroba porcelánových, keramických     - výroba užitkového a ozdobného
   a sádrových výrobků (kromě         porcelánu a keramiky
   pro stavebnictví)             - výroba izolátorů a izolačních kusů
                        - výroba keramických výrobků pro
                         technické účely
                        - výroba žáruvzdorných keramických
                         výrobků - dekorace porcelánu
                         a keramiky                         
                        - ..... (jiných výrobků)
32.  Výroba stavebních hmot          - keramických výrobků pro sanitární
   a stavebních výrobků            účely
                        - keramických obkladaček a dlaždic
                        - cihel, krytiny pálené a kameniny pro
                         stavebnictví
                        - cementu, práškové malty a sádry
                        - betonu a výrobků z betonu, cementu
                         nebo sádry
                        - ..... (jiných hmot nebo výrobků)

33.  Výroba brusiv a ostatních minerálních   - brusných nástrojů
   nekovových výrobků            - minerálních nekovových vláken a
                         výrobků z nich
                        - minerálních izolačních materiálů
                        - ..... (jiných výrobků)

34.  Broušení technického a šperkového kamene - technického kamene
                        - šperkového kamene

35.  Výroba a hutní zpracování železa a oceli - surového železa, litin, ocelí a
                         feroslitin
                        - ingotů a plochých výrobků
                        - trub
                        - ..... (obdobných hutních výrobků)

36.  Výroba a hutní zpracování neželezných   - výroba neželezných kovů a jejich
   kovů a jejich slitin            slitin
                        - zpracování neželezných kovů na
                         výrobky a polotovary

37.  Výroba kovových konstrukcí,        - kovových prefabrikátů pro stavby
   kotlů, těles a kontejnerů         - zásobníků a kontejnerů
                        - tlakových nádob
                        - topných těles a kotlů ústředního
                         topení
                        - ..... (jiných výrobků)

38.  Výroba kovového spotřebního zboží     - kuchyňského nádobí a příborů
                        - jednoduchých spojovacích součástek
                        - kovové galantérie
                        - sériově vyráběných klíčů a zámků
                        - kovového nábytku
                        - ..... (jiných výrobků)

39.  Umělecko-řemeslné zpracování kovů     - kovolijectví, kovotepectví a
                         cizelérství
                        - zvonařství
                        - pasířství a platnéřství
                        - medailérství a ruční rytí kovů
                        - cínařství
                        - umělecké kovářství
                        - ..... (jiné technologie)
40.  Povrchové úpravy a svařování kovů     - tepelné zpracování
   a dalších materiálů            - pískování, otryskávání
                        - potahování nekovovými materiály
                        - svařování
                        - ..... (jiné postupy)
41.  Výroba strojů a zařízení pro využití   - motorů a turbin
   mechanické energie            - pro dopravu kapalin a plynů
                        - uzavíracích a regulačních zařízení
                         pro rozvod kapalin a plynů
                        - součástí pro převod otáčivého pohybu
                        - ..... (jiných strojů a zařízení pro
                         další účely)

42.  Výroba strojů a zařízení         - pecí, sušáren a hořáků
   pro všeobecné účely            - zvedacího a dopravního zařízení
                        - chladírenského, větracího a
                         klimatizačního zařízení
                        - zařízení pro lunaparky a dalších
                         prostředků lidové zábavy
                        - ..... (jiných strojů a zařízení pro
                         další účely)

43.  Výroba strojů a zařízení pro určitá    - pro zemědělství a lesnictví
   hospodářská odvětví            - obráběcích strojů
                        - strojů pro metalurgii a chemický
                         průmysl
                        - stavebních a důlních strojů
                        - pro potravinářský a tabákový průmysl
                        - pro textilní, oděvní, kožedělný
                         průmysl
                        - ..... (jiných strojů a zařízení pro
                         další účely)

44.  Výroba a opravy elektrických strojů    - elektrických strojů a přístrojů
   a přístrojů a elektronických zařízení    pracujících na střídavém napětí nižším
   pracujících na malém napětí         než 50V nebo na stejnosměrném napětí
   a výroba elektrického vybavení       nižším než 75V
                        - elektronických zařízení pracujících
                         na střídavém napětí nižším než 50V
                         nebo na stejnosměrném napětí nižším
                         než 75V
                        - elektrického vybavení
                        - ..... (jiných výrobků pro další
                         účely)
45.  Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů,    - kabelů, vodičů a lamel
   vodičů a antén              - galvanických článků a baterií
                        - rozvaděčů
                        - televizních antén
                        - ..... (jiných výrobků pro další
                         účely)
46.  Výroba neelektrických zařízení
   pro domácnost

47.  Výroba elektronických součástek      - elektronek
                        - polovodičových prvků
                        - integrovaných obvodů, čipů a
                         mikroprocesorů
                        - ..... (jiných součástek)

48.  Projektování elektrických zařízení

49.  Výroba zdravotnických prostředků     - elektrodiagnostických aparatur
                        - lékařského nebo veterinárního
                         zařízení
                        - mechanoterapeutických pomůcek
                        - nástrojů a pomůcek pro lékařské nebo
                         veterinární účely
                        - ..... (jiných přístrojů nebo pomůcek)

50.  Výroba optických a fotografických     - optických prvků
   zařízení                 - optických přístrojů
                        - fotografických a kinematografických
                         zařízení
                        - ..... (jiných přístrojů a zařízení)

51.  Výroba motorových a přípojných      - dvoukolových
   vozidel                  - čtyřkolových a ostatních
                         vícekolových
                        - pásových
                        - přípojných vozidel
                        - ..... (jiných vozidel)

52.  Výroba karosérií             - motorových vozidel
                        - přípojných vozidel, přepravních
                         kontejnerů
                        - drážních vozidel
                        - strojů ..... (a jiných zařízení)

53.  Stavba a výroba plavidel         - lodí
                        - malých plavidel
                        - jachet
                        - plovoucích strojů
                        - plovoucích zařízení

54.  Výroba drážních hnacích vozidel      - lokomotiv
   a drážních vozidel na dráze tramvajové,  - samohybných železničních a
   trolejbusové a lanové a železničního    tramvajových vozů
   parku                   - železničních vozů bez vlastního
                         pohonu
                        - jiných vozidel na dráze tramvajové,
                         trolejbusové a lanové a jejich částí

55.  Výroba jízdních kol, vozíků pro      - jízdních kol
   invalidy a jiných nemotorových      - vozíků pro invalidy
   dopravních prostředků           - ..... (jiného dopravního zařízení)

56.  Výroba a opravy čalounických výrobků   - výroba čalouněného nábytku a matrací
                        - zakázkové čalounictví a
                         dekoratérství
                        - čalounění dopravních prostředků
                        - opravy čalouněných výrobků
                        - ..... (jiných čalouněných výrobků)

57.  Výroba hudebních nástrojů         - strunných
                        - klávesových
                        - dechových
                        - bicích
                        - dílů a příslušenství hudebních
                         nástrojů
                        - ..... (jiných hudebních nástrojů)

58.  Výroba sportovních potřeb         - lyží, vázání a hůlek
                        - míčů
                        - potřeb pro sportovní rybaření
                        - loveckých potřeb
                        - sportovních létajících zařízení
                        - vybavení tělocvičen a atletických
                         zařízení
                        - .... (jiných sportovních potřeb)

59.  Výroba her, hraček a dětských       - stolních nebo společenských her
   kočárků                  - mechanických nebo elektronických her
                        - hracích karet
                        - ..... (jiných her)
                        - panenek a zvířátek
                        - mechanických hraček
                        - dětských kočárků
                        - skládaček
                        - ..... (jiných hraček)

60.  Výroba školních a kancelářských      - per, tužek a náplní
   potřeb kromě výrobků z papíru       - razítek a ručních tiskáren
                        - potiskovacích souprav
                        - ..... (jiných výrobků)

61.  Výroba bižuterie             - šperků z obecných kovů, skla, dřeva,
                         kůže nebo jiných materiálů

62.  Výroba kartáčnického a konfekčního    - košťat a kartáčů
   zboží, deštníků, upomínkových       - deštníků, slunečníků, markýz,
   předmětů a dalších výrobků         žaluzií s výjimkou dřevěných
   zpracovatelského průmyslu         - knoflíků, zipů, patentek a dalších
                         šicích potřeb
                        - cigaretových zapalovačů, a potřeb
                         pro kuřáky
                        - svíček a umělých květin
                        - hřebenů
                        - upomínkových a dekorativních
                         předmětů
                        - ..... (jiných výrobků)

63.  Výroba a opravy zdrojů
   ionizujícího záření

64.  Výroba hnojiv               - organických hnojiv
                        - anorganických hnojiv
                        - kombinovaných hnojiv
                        - ..... (jiných druhů hnojiv)

65.  Nakládání s odpady            - skladování a zpracování kovového
   (vyjma nebezpečných)            odpadu a šrotu
                        - skladování a zpracování nekovového
                         odpadu
                        - přeprava fekálií
66.  Provozování vodovodů a kanalizací     - provozování vodovodů a kanalizací  
   a úprava a rozvod užitkové vody       pro veřejnou potřebu
                        - provozování vodovodů a kanalizací 
                         pro neveřejnou potřebu
                        - úprava a rozvod užitkové vody 
67.  Přípravné práce pro stavby        - zemní práce a terénní úpravy
                        - výkopové práce
                        - průzkumné vrtné práce sloužící k
                         získání doplňujících údajů pro
                         dokumentaci staveb
                        - odvodňování staveniště
                        - lešenářské práce
                        - technické rekultivace
                        - bourací a úklidové práce
                        - ..... (jiné přípravné práce pro
                         stavby)

68.  Specializované stavební činnosti     - studnařské práce (vrtání, údržba a
                         čištění studní)
                        - dlaždičské práce
                        - potrubářské práce
                        - šamotářské práce
                        - vložkování komínů
                        - ..... (jiné specializované stavební
                        činnosti)
69.  Dokončovací stavební práce        - tapetování
                        - pokládání textilních podlahových
                         krytin
                        - montáž okenního a dveřního těsnění,
                         markýz, rolet, žaluzií,
                         protislunečních folií
                        - spárování panelů
                        - ..... (jiné dokončovací stavební
                         práce)
70.  Sklenářské práce, rámování        - sklenářské práce
   a paspartování              - rámování
                        - paspartování
                        - ..... (jiné obdobné činnosti)

71.  Inženýrská činnost v investiční      - technická pomoc
   výstavbě                 - inženýrská a investorská činnost
                        - stavební dozor
                        - ..... (jiné související činnosti)

72.  Zprostředkování obchodu a služeb     - obchodu zemědělskými produkty
                        - obchodu potravinami, nápoji a
                         tabákem
                        - obchodu textilem, oděvy, obuví
                        - obchodu drogistickými a kosmetickými
                         výrobky
                        - obchodu elektrickými přístroji a
                         spotřebiči pro domácnost
                        - obchodu porcelánovými, sklářskými a
                         keramickými výrobky
                        - obchodu nábytkem, podlahovými
                         krytinami, bytovým textilem
                        - ..... (jinými výrobky a komoditami)
                        - služeb v dopravě
                        - služeb v oblasti řemeslných prací
                        - ..... (jiných služeb)

73.  Velkoobchod                - zemědělskými produkty
                        - potravinami, nápoji a tabákem
                        - textilem, oděvy, obuví
                        - drogistickými a kosmetickými výrobky
                        - zdravotnickými prostředky
                        - elektrickými přístroji a spotřebiči
                         pro domácnost
                        - nahranými nosiči zvukových a zvukově-
                         obrazových záznamů
                        - nenahranými nosiči zvukových a
                         zvukově-obrazových záznamů
                        - porcelánovými, sklářskými a
                         keramickými výrobky
                        - nábytkem, podlahovými krytinami,
                         bytovým textilem, neelektrickými
                         přístroji a potřebami pro domácnost
                        - knihami, novinami, kancelářskými
                         potřebami
                        - hrami a hračkami
                        - kovy a kovovými rudami
                        - tuhými palivy
                        - dřevem, stavebními materiály a
                         nátěrovými hmotami
                        - železářským, instalatérským a
                         topenářským zbožím
                        - chemickými látkami a výrobky
                        - obráběcími stroji
                        - stavebními stroji
                        - textilními stroji
                        - kancelářskými stroji a zařízeními a
                         výpočetní technikou
                        - zemědělskými stroji
                        - motorovými vozidly z výroby
                        - součástkami a příslušenstvím vozidel
                        - ojetými motorovými vozidly
                        - sportovním zbožím
                        - ..... (jiným zbožím)

74.  Specializovaný maloobchod         - potravinami a pochutinami
   a maloobchod se smíšeným zbožím      - nealkoholickými nápoji
                        - pivem, vínem a alkoholickými nápoji
                        - ovocem a zeleninou
                        - masnými výrobky
                        - rybami a drůbeží
                        - kosmetickým a drogistickým zbožím
                        - textilem, oděvy a textilní
                         galantérií
                        - obuví a koženým zbožím
                        - nábytkem, podlahovými a textilními
                         krytinami
                        - elektrickými přístroji pro domácnost
                        - výpočetní technikou a kancelářskými
                         stroji
                        - železářským zbožím, sklem a
                         porcelánovými a keramickými výrobky
                        - knihami, časopisy a kancelářskými
                         potřebami
                        - potřebami pro sport a volný čas
                        - květinami a zahrádkářskými potřebami
                        - živými zvířaty pro hospodářské účely
                        - palivy a mazivy
                        - pyrotechnickými předměty (třídy
                         nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
                        - se širokým sortimentem zboží
                        - tabákovými výrobky a potřebami pro
                         kuřáky
                        - činnost obchodních domů
                        - ..... (jinými výrobky)

75.  Maloobchod motorovými vozidly       - motorovými vozidly s méně než čtyřmi
   a jejich příslušenstvím          koly
                        - motorovými vozidly s nejméně čtyřmi
                         koly
                        - ojetými motorovými vozidly
                        - prodej součástek a příslušenství
                         vozidel
                        - ..... (jinými vozidly)

76.  Maloobchodní prodej a pronájem      - prodej a pronájem zvukových a
   zvukových a zvukově-obrazových       zvukově-obrazových záznamů
   záznamů a jejich nenahraných nosičů    - prodej nenahraných nosičů
77.  Maloobchod provozovaný mimo        - zásilkový prodej


   řádné provozovny             - stánkový prodej
                        - prodej v pojízdných prodejnách
                        - prodej prostřednictvím Internetu
                        - pochůzkový prodej
                        - prodej zboží pomocí prodejních 
                         automatů
                        - ... (jiný maloobchod 
                         provozovaný mimo řádné provozovny)                        
78.  Maloobchod použitým zbožím        - použitým spotřebním zbožím
                        - antikvariát
                        - ..... (jiný maloobchod použitým
                         zbožím)

79.  Provozování čerpacích stanic
   s pohonnými hmotami

80.  Údržba motorových vozidel         - údržba motorových vozidel, ochrana
   a jejich příslušenství           proti korozi
                        - opravy a montáž pneumatik
                        - montáž autopříslušenství
                        - montáž, oprava, servis, zkoušky a
                         revize plynového zařízení na LPG k
                         pohonu motorových vozidel
                        - ..... (jiné související činnosti)

81.  Opravy obuvi, brašnářského
   a sedlářského zboží
   (kromě prostředků ortopedické povahy)

82.  Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů,  - praní, žehlení a mandlování prádla
   bytového textilu a osobního zboží    - opravy oděvů, oděvních doplňků,
                         prádla a punčoch
                        - opravy a údržba bytového textilu
                        - vytahování deček
                        - úschova kožichů
                        - opravy deštníků a slunečníků
                        - opravy a údržba jiného osobního
                         zboží
                        - sběr textilu a oděvů pro chemické
                         čištění
                        - čištění peří
                        - údržba bytového textilu včetně
                         koberců
                        - ..... (jiné činnosti)

83.  Opravy a údržba potřeb pro domácnost,   - broušení nožů, nůžek a nástrojů
   sportovních potřeb a výrobků       - opravy mechanických šicích strojů
   jemné mechaniky              - opravy a servis sportovních potřeb
                        - opravy hraček a dětských kočárků
                        - opravy mechanických psacích strojů a
                         počítačových strojů
                        - opravy optických přístrojů
                        - ..... (jiné opravy a služby)

84.  Ubytovací služby             - poskytování ubytování v ostatních
                         ubytovacích zařízeních, které
                         neposkytují stravovací služby (zejména
                         v turistických ubytovnách, kempech,
                         chatových osadách)
                        - poskytování ubytování v jiných
                         kategoriích staveb (bytových domech, v
                         rodinných domech, ve stavbách pro
                         individuální rekreaci), včetně
                         poskytování snídaní v těchto stavbách
                         s kapacitou do 10 lůžek
85.  Pozemní doprava vyjma železniční     - osob kočárem a nemotorovými
   a silniční motorové dopravy        dopravními prostředky
                        - nákladů potahem
                        - přeprava břemen nosiči
                        - doprava zásilek poslem
                        - doprava traktory
                        - ..... (jiné související činnosti)
86.  Skladování zboží a manipulace       - vykládka a nakládka železničních
   s nákladem                 vozů a kontejnerů
                        - překládka sypkých a kusových zásilek
                        - skladování zboží
                        - ..... (jiné související činnosti)

87.  Technické činnosti v dopravě       - provozování parkovišť bez ostrahy
                        - provozování garáží bez ostrahy
                        - dopravní značení
                        - prověřování tras pro nadměrné
                         náklady
                        - logistické služby
                        - ..... (další technické činnosti)

88.  Potrubní doprava             - doprava ropovodem
                        - doprava jinými produktovody

89.  Zasilatelství               - vnitrostátní
                        - mezinárodní
90.  Zastavárenská činnost           - poskytování úvěrů oproti zástavě
                         věci movité
                        - poskytování úvěrů oproti zástavě
                         věci nemovité
                        - ..... (další činnosti)
91.  Realitní činnost             - nákup a prodej nemovitostí
                        - pronájem nemovitostí, bytů a
                         nebytových prostor (jsou-li
                         poskytovány jiné než základní služby
                         zajišťující jejich řádný provoz)
                        - zprostředkování nákupu, prodeje a
                         pronájmu nemovitostí
                        - zprostředkování, nákupu, prodeje a
                         pronájmu bytů a nebytových prostor
                        - ... (jiné související činnosti) 
92.  Správa a údržba nemovitostí        - správa nemovitostí
                        - domovnická činnost
                        - úklid bytových a nebytových prostor
                        - čištění budov
                        - čištění oken
                        - ..... (další činnosti)

93.  Pronájem a půjčování věcí movitých    - pronájem s následnou koupí najaté
                         věci
                        - dopravních prostředků
                        - strojů a zařízení pro zemědělství
                        - strojů a zařízení pro průmysl
                        - stavebních strojů
                        - spotřebního zboží a oděvů
                        - koní a jiných zvířat
                        - sportovních potřeb
                        - technických přístrojů pro domácnost
                        - ..... (dalších věcí)

94.  Poskytování software           - poskytování užití software
   a poradenství v oblasti          - implementace software
   hardware a software            - pronájem software
                        - rozmnožování počítačových programů
                        - poradenství v oblasti software
                        - poradenství v oblasti hardware
                        - poradenství v oblasti komunikací a
                         počítačových sítí

95.  Kopírovací práce             - rozmnožování kopírovacími stroji
                         nebo počítačovými tiskárnami na
                         podkladě tiskové předlohy
                        - potisk materiálů tamponovým tiskem
                        - ..... (jiná obdobná činnost)

96.  Zpracování dat, služby databank,     - zpracování dat
   správa sítí                - služby databank
                        - správa sítí
                        - ..... (další činnosti)

97.  Výzkum a vývoj v oblasti přírodních    - výzkum a vývoj v oblasti ...
   a technických věd nebo           (specifikovat)
   společenských věd

98.  Činnost podnikatelských, finančních,   - poradenství v oblasti financí a
   organizačních a ekonomických poradců    investic
                        - organizační a ekonomické poradenství
                        - podnikatelské poradenství

99.  Činnost technických poradců        - stavebnictví a architektury
   v oblasti ...               - strojírenství, hutnictví a
                         energetiky
                        - chemie
                        - potravinářství
                        - zemědělství a lesnictví
                        - činnost energetického auditora
                        - ..... (jiné oblasti)

100. Poradenská činnost v oblasti       - sociologie
   společenských věd a rozvoje        - rozvoje osobnosti
   osobnosti                 - vizážistika a barvové poradenství
                        - logopedické poradenství (s výjimkou
                         klinické logopedie)
                        - ..... (jiná obdobná činnost)

101. Testování, měření, analýzy        - provozování středisek kalibrační
   a kontroly                 služby
                        - výkon hydrometeorologických a
                         meteorologických činností
                        - chemické a mikrobiologické analýzy
                        - měření radonu
                        - služby osobní dozimetrie
                        - posuzování vlastností zdrojů
                         ionizujícího záření
                        - měření hluku a vibrací
                        - kontroly technických a sportovních
                         zařízení
                        - ..... (jiná měření, analýzy a
                         kontroly)

102. Reklamní činnost a marketing       - zpracování a výroba návrhů
                        - šíření reklamy
                        - průzkum trhu
                        - ..... (jiné související činnosti)


103. Služby v oblasti administrativní     - sekretářské služby
   správy a služby  organizačně       - poskytování certifikačních služeb v
   hospodářské povahy             oblasti elektronického podpisu
                        - poskytování služeb při výkonu
                         zadavatelských činností
                        - poskytování úvěrů a půjček
                         nebankovními subjekty
                        - certifikace systémů řízení jakosti a
                         ověřování odborné způsobilosti
                         personálu
                        - ..... (další činnosti)

104. Balicí činnosti              - balení zboží mechanizovaným způsobem
                        - ruční kompletace obalů a balení
                         zboží
                        - ..... (další související činnosti)

105. Příprava a vypracování
   technických návrhů

106. Překladatelská a tlumočnická       - překlady z jazyka .... (uveden
   činnost                   jazyk)
                        - tlumočení v jazyce .... (uveden
                         jazyk)

107. Agenturní činnost v oblasti
   kultury a umění

108. Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek,
   prodejních a obdobných akcí

109. Návrhářská, designérská          - návrhářství v oblasti (uvést oblast)
   a aranžérská činnost           - aranžérská činnost
                        - činnost modelek
                        - ..... (další činnost)

110. Výuka jazyků               - výuka (uvést jazyk)
                        - výuka znakové řeči

111. Výuka v oblasti umění           - hry na hudební nástroj (uvést
   a společenského tance            nástroj)
                        - výtvarného umění
                        - baletu a uměleckého tance
                        - výuka společenského tance
                        - ..... (jiných činností)

112. Pořádání odborných kurzů,         - pořádání kurzů (uvést oblast, na
   školení a jiných vzdělávacích akcí     kterou je kurz zaměřen)
   včetně lektorské činnosti         - pořádání seminářů a školení
                        - ..... (další vzdělávací akce)

113. Výuka obsluhy (řízení) technických    - výtahů
   zařízení                 - lyžařských vleků
                        - zdvižných vozíků
                        - sportovních létajících zařízení
                        - dalších zařízení

114. Mimoškolní výchova a vzdělávání      - péče o děti nad 3 roky věku v
                         předškolních zařízeních
                        - v soukromých školách a zařízeních
                         sloužících odbornému vzdělávání v
                         zařízeních nezařazených do sítě škol,
                         školských a předškolních zařízení
                        - jiná mimoškolní výchova a vzdělávání
                        - doučování
                        - výchovně vzdělávací činnost na
                         dětských táborech

115. Opravy a údržba předmětů
   kulturní povahy (s výjimkou
   restaurování děl z oboru výtvarných
   umění, která nejsou kulturními
   památkami, ale jsou uložena ve
   sbírkách muzeí a galerií nebo
   se jedná o předměty
   kulturní hodnoty a s výjimkou
   obnovy kulturních
   památek nebo jejich částí,
   které jsou díly
   výtvarných umění nebo
   umělecko-řemeslnými pracemi)

116. Provozování kulturních a         - divadel a koncertních sálů
   kulturně-vzdělávacích zařízení      - kin
                        - muzeí a galerií
                        - knihoven
                        - botanických zahrad
                        - ..... (dalších zařízení)

117. Pořádání kulturních produkcí,       - pořádání divadelních představení,
   zábav a provozování zařízení        koncertů, filmových a jiných
   sloužících zábavě              audiovizuálních představení a
                         estrádních produkcí
                        - pořádání tanečních zábav a diskoték
                        - činnosti konferenciéra, diskžokeje
                        - provozování cirkusových představení
                         a varieté
                        - provozování pouťových atrakcí
                        - rekreačních zábavních parků
                        - provozování kulečníkových heren a
                         obdobných zařízení sloužících zábavě
                        - činnost zvukařů, osvětlovačů,
                         kameramanů, produkčních, garderobiérů
                        - ..... (další činnosti)

118. Organizování sportovních soutěží     - organizování a pořádání sportovních
                         soutěží
                        - činnosti sloužící podpoře a
                         propagaci sportu
                        - činnost sportovců
                        - činnost rozhodčích
                        - ..... (další činnosti)

119. Činnost informačních
   a zpravodajských kanceláří

120. Poskytování technických služeb      - čištění ulic a udržování veřejných
                         prostranství
                        - čištění kotlů a tlakových nádob
                        - dozor a mazání zdvihacích zařízení
                        - potápěčské práce
                        - práce s pracovními stroji a
                         mechanismy
                        - kopání hrobů
                        - jednoduché přípravné a montážní
                         práce
                        - renovace tonerů
                        - správa tržišť
                        - ..... (další služby)

121. Poskytování služeb pro osobní       - provozování veřejných WC
   hygienu a služeb souvisejících      - provozování lázní a umýváren
   s péčí o vzhled osob           - ..... (jiné služby)
                        - vlásenkářství
                        - zhotovování charakterových masek
                        - líčení pro modeling, fotografii,
                         film, televizi a divadlo
                        - ..... (další činnosti)

122. Poskytování služeb pro          - zajišťování chodu domácnosti
   rodinu a domácnost            - péče o děti
                        - péče o osoby vyžadující zvýšenou
                         péči
                        - obstaravatelská činnost
                        - ..... (další činnosti)

123. Poskytování služeb osobního        - činnost seznamovacích a svatebních
   charakteru                 kanceláří
                        - činnost astrologů, kartářek a
                         numerologů
                        - činnost grafologů
                        - vyhotovování rodokmenů
                        - doprovodné služby
                        - provozování samoobslužných
                         fotografických automatů
                        - ..... (další činnosti)

124. Provozování poštovních
   a zahraničních poštovních
   služeb

125. Výroba, obchod a služby          - výroba .... (specifikovat druh
   jinde nezařazené v oblasti...        výrobků)
                        - obchod v oblasti ... (specifikovat
                         zaměření)
                        - služby v oblasti .... (specifikovat
                         oblast)
-------------------------------------------------------------------------------------