Vydáno: 21. 6. 2000

 

Zákon č. 210/2000 Sb.

změna zákona o vysokých školách


Schválený 21. 6. 2000 Účinný od 1. 9. 2000 do 31. 12. 9999

 
 
 

Vysoké školy.; Vnitřní organizace. Organizační řád. Statut. Stanovy.;

210/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Čl.I V příloze č. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) se slova "Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové" nahrazují slovy "Univerzita Hradec Králové". ČÁST DRUHÁ ÚČINNOST Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2000. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.