Obsah dokumentu

Vydáno: 10. 1. 2001

 

Zákon č. 57/2001 Sb.

změna zákona o návykových látkách


Schválený 10. 1. 2001 Účinný od 19. 2. 2001 do 31. 12. 9999

 
 
 

Jedy, drogy, narkotika, psychotropní a omamné látky. Doping. Anabolika.; Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek, jedů a drog.; Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky.; Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.;

57/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I V příloze č. 9 k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, se za položku "Safrol" doplňují do sloupce "Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce" slova "Norefedrin (fenylpropanolamin)" a do sloupce "Chemický název" slova "erythro-2-amino-1-fenyl-1-propanol". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. v z. Buzková v. r. Havel v. r. Zeman v. r.