Vydáno: 11. 1. 2001

 

Zákon č. 60/2001 Sb.

změna zákona o Policii České republiky


Schválený 11. 1. 2001 Účinný od 19. 2. 2001 do 31. 12. 9999

 
 
 

Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).; Operativní technika. Zpravodajské prostředky.; OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.; PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.; Právo na ochranu osobních údajů.;

60/2001 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2001, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Změna: 413/2005 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl.I zrušen ČÁST DRUHÁ zrušena Čl.II zrušen ČÁST TŘETÍ Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích Čl.III Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, se mění takto: V § 6 odst. 1 písm. c) zní: "c) přepravovat při jízdě po dálnici nebo po silnici pro motorová vozidla osoby mladší 18 let a menší než 150 cm na sedadle jiném než uvedeném v písmenu b), které je vybaveno bezpečnostním pásem, pouze za použití zádržného systému; toto neplatí pro osoby, u kterých jejich zdravotní stav nebo tělesná dispozice použití zádržného systému neumožňuje,". ČÁST ČTVRTÁ ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA Čl.IV Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, jak vyplývá ze zákonů a nálezů Ústavního soudu jej měnících. ČÁST PÁTÁ ÚČINNOST Čl.V Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. v z. Buzková v. r. Havel v. r. Zeman v. r.