Obsah dokumentu

Vydáno: 6. 12. 2001

 

Zákon č. 479/2001 Sb.

změna zákona o pohřebnictví


Schválený 6. 12. 2001 Účinný od 31. 12. 2001 do 31. 12. 9999

 
 
 

Pohřební služby. Pochovávání. Kremace. Pohřebnictví.; Majetkové sankce. Penále.; Pokuty. Blokové pokuty.;

479/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I V § 2 písm. a) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, se slova ", jeho části nebo plod po potratu1)" nahrazují slovy "nebo jeho části". Zároveň se text poznámky pod čarou č. 1) zrušuje. Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.