Vydáno: 18. 12. 2001

 

Zákon č. 15/2002 Sb.

změna zákona o střetu zájmu a některých dalších zákonů


Schválený 18. 12. 2001 Účinný od 1. 4. 2002 do 31. 12. 9999

 
 
 

Parlament České republiky. Česká národní rada (ČNR).; Vláda ČR.; Střet (kolize) zájmů.; Fondy.; Národní majetek. Vlastnictví státu. Vlastnictví krajů a obcí. Majetek.; Převody vlastnictví a práva hospodaření.; POZEMKOVÉ PRÁVO.; Česká konsolidační agentura.; OBCHODNÍ PRÁVO.;

15/2002 Sb. ZÁKON ze dne 18. prosince 2001, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Změna: 179/2005 Sb. Změna: 159/2006 Sb. Změna: 503/2012 Sb. Změna: 89/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl.I zrušen ČÁST DRUHÁ zrušena Čl.II zrušen ČÁST TŘETÍ zrušena Čl.III zrušen ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o České konsolidační agentuře Čl.IV V § 17 zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), se za slovo "Agentury" vkládají slova ", nejsou-li poslanci či senátory,". ČÁST PÁTÁ zrušena Čl.V zrušen ČÁST ŠESTÁ ÚČINNOST Čl.VI Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.