Vydáno: 19. 12. 2001

 

Zákon č. 16/2002 Sb.

změna zákona o poskytování dotací soukromým školám


Schválený 19. 12. 2001 Účinný od 1. 9. 2002 do 31. 12. 9999

 
 
 

Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.; Školy soukromé.; Školská zařízení (výchovná, účelová, školy v přírodě).; Školy mateřské. Předškolní výchova. Předškolní zařízení.;

16/2002 Sb. ZÁKON ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 255/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 255/2001 Sb., se mění takto: 1. V § 4 odst. 5 písmeno d) zní:
"d) speciální zařízení a dětské domovy:        na 80 %,".
2. V § 5 odst. 1 písmeno d) zní:
"d) u speciálních zařízení a dětských domovů:     na 100 %,".
Čl.II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2002. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.