Vydáno: 13. 3. 2002

 

Zákon č. 125/2002 Sb.

změna někt. zákonů v souvislosti s přijetím zák. o platebním styku


Schválený 13. 3. 2002 Účinný od 1. 1. 2003 do 31. 12. 9999

 
 
 

Platební vztahy. Placení. Inkaso.; MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ. MEZINÁRODNÍ PRÁVO PROCESNÍ.; OBCHODNÍ PRÁVO.; Smlouva o běžném účtu.; Smlouva o vkladovém účtu.; Majetkový konkurs (úpadek).Vyrovnání.Insolvenční řízení.Insolvence.Bankrot.;

125/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. března 2002, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Změna: 296/2007 Sb. Změna: 89/2012 Sb., 91/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl.I zrušen ČÁST DRUHÁ zrušena Čl.II zrušen ČÁST TŘETÍ zrušen Čl.III zrušen ČÁST ČTVRTÁ zrušena Čl.IV zrušen ČÁST PÁTÁ ÚČINNOST Čl.V Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003. Klaus v. r. Havel v. r. v z. Rychetský v. r.