Vydáno: 24. 4. 2002

 

Zákon č. 209/2002 Sb.

změna zákona o auditorech


Schválený 24. 4. 2002 Účinný od 1. 8. 2002 do 31. 12. 9999

 
 
 

Ověřovatel. Auditor. Auditorská společnost. Audit.; ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;

209/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I V § 41 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech, a o změně zákona č. 165/1998 Sb., se doplňuje odstavec 4, který zní: "(4) Ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) a § 8 odst. 5 se při zápisu do seznamu auditorů nepoužijí u toho, komu Komora vydala oprávnění vykonat odbornou zkoušku podle zákona č. 524/1992 Sb. a kdo složí auditorskou zkoušku nejpozději do 31. 12. 2003.". Čl.II Posuzování podmínek pro zápis do seznamu auditorů v době od 1. ledna 2001 do dne účinnosti tohoto zákona se řídí ustanovením tohoto zákona. Čl.III Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce ode dne vyhlášení. Klaus v. r. Havel v. r. v z. Rychetský v. r.