Vydáno: 19. 12. 2002

 

Zákon č. 577/2002 Sb.

změna zákona o silniční dopravě


Schválený 19. 12. 2002 Účinný od 30. 12. 2002 do 31. 12. 9999

 
 
 

SILNIČNÍ DOPRAVA.; ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;

577/2002 Sb. ZÁKON ze dne 19. prosince 2002, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 4a odst. 5 se slova "31. března" nahrazují slovy "31. července". 2. V § 11 odst. 2 se v poslední větě slova "písm. b)" nahrazují slovy "písm. a)". 3. V § 40b odst. 2 se slova "1. ledna 2003" nahrazují slovy "1. ledna 2004". 4. V § 40b odst. 3 se slova "31. března 2003" nahrazují slovy "31. července 2004". Čl.II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Havel v. r. Špidla v. r.