Obsah dokumentu

Vydáno: 13. 1. 2004

 

Nález č. 57/2004 Sb.

ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Litoměřice


Schválený 13. 1. 2004 Účinný od 13. 2. 2004 do 31. 12. 9999

 
 
 

Zrušení zákona, jiného právního předpisu, interních pokynů a směrnic.; Obce jako subjekty práv a povinností.; Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občana; Podpora a propagace fašismu a podobného hnutí.;

57/2004 Sb. NÁLEZ Ústavního soudu Jménem České republiky Ústavní soud rozhodl dne 13. ledna 2004 v plénu o návrhu Mgr. Stanislava Grosse, ministra vnitra, na zrušení obecně závazné vyhlášky města Litoměřice č. 4/95 o zákazu komunistické, fašistické a nacistické propagandy na území města Litoměřice takto: Vyhláška města Litoměřice č. 4/95 o zákazu komunistické, fašistické a nacistické propagandy na území města Litoměřice ze dne 6. dubna 1995 se zrušuje. Předseda Ústavního soudu: JUDr. Rychetský v. r.