Vydáno: 1. 9. 2004

 

Nařízení č. 491/2004 Sb.

změna nařízení stanovujícího obsahové náplně jednotlivých živností


Schválený 1. 9. 2004 Účinný od 1. 11. 2004 do 31. 12. 9999

 
 
 

Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.; Živnostenské oprávnění. Živnostenský list. Živnostenská koncese.;

491/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. září 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností Vláda nařizuje podle § 73a odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.: Čl.I V nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, přílohy č. 1 až 4 znějí: "Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 469/2000 Sb.
------------------------------------------------------------------
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
   dodatečně. Ve formátu PDF je k dispozici na adrese
	http://ftp.aspi.cz v souboru 2004-170.pdf.
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 469/2000 Sb.
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
   dodatečně. Ve formátu PDF je k dispozici na adrese
	http://ftp.aspi.cz v souboru 2004-170.pdf.
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 469/2000 Sb.
------------------------------------------------------------------
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
   dodatečně. Ve formátu PDF je k dispozici na adrese
	http://ftp.aspi.cz v souboru 2004-170.pdf.
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 469/2000 Sb.
------------------------------------------------------------------
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
   dodatečně. Ve formátu PDF je k dispozici na adrese
	http://ftp.aspi.cz v souboru 2004-170.pdf.
Čl.II Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2004. Předseda vlády: JUDr. Gross v. r. Ministr průmyslu a obchodu: Ing. Urban v. r.