Vydáno: 5. 1. 2005

 

Zákon č. 62/2005 Sb.

změna zákona o investičních pobídkách


Schválený 5. 1. 2005 Účinný od 8. 2. 2005 do 31. 12. 9999

 
 
 

Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.; Obce jako subjekty práv a povinností.;

62/2005 Sb. ZÁKON ze dne 5. ledna 2005, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament České republiky se usnesl na tomto zákoně: Čl.I Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 19/2004 Sb., se mění takto: V § 2 odst. 4 se za slova "ve správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem" vkládá čárka. Čl.II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Gross v. r.