Obsah dokumentu

Vydáno: 3. 5. 2005

 

Zákon č. 202/2005 Sb.

změna zákona o zaměstnanosti


Schválený 3. 5. 2005 Účinný od 27. 5. 2005 do 31. 12. 9999

 
 
 

Práva a povinnosti organizace (zaměstnavatele).;

202/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 13 odst. 3 písmeno c) zní: "c) právnická nebo fyzická osoba svěří 1. jiné právnické nebo fyzické osobě, která má činnosti, které jí mají být svěřeny, zahrnuty v předmětu své činnosti a bude je zajišťovat svými zaměstnanci, nebo2. jiné fyzické osobě, která má činnosti, které jí mají být svěřeny, zahrnuty v předmětu činnosti a nebude svěřené úkoly zajišťovat v zastřeném pracovněprávním vztahu.

Provozování svěřené činnosti musí naplňovat znaky podnikání ve smyslu § 2 odst. 1 obchodního zákoníku. Ustanovení písmene a) zde platí obdobně.".

2. V § 13 se odstavec 4 zrušuje.
Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Paroubek v. r.