Obsah dokumentu

Vydáno: 20. 2. 2006

 

Vyhláška č. 78/2006 Sb.

změna vyhlášky o seznamech chemických látek s omezeným užíváním


Schválený 20. 2. 2006 Účinný od 1. 7. 2006 do 31. 12. 9999

 
 
 

Chemický průmysl. Chemie.; Ochrana proti chemicky škodlivým látkám (jedy, žíraviny).;

78/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. února 2006, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 109/2005 Sb. Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství stanoví podle § 26 odst. 3 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů: Čl.I V příloze č. 2 vyhlášky č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, se v části II doplňuje bod 6, který zní:
"
------------------------------------------------------------------------------------
6.   Sloučeniny fosforu         Prací prostředky pro praní textilu
                      s koncentrací fosforu vyšší než 0,5 %
                      hmot. se od 1. července 2006 nesmí
                      uvádět na trh a od 1. října 2006 se
                      nesmí uvádět do oběhu.
                      
                      Toto omezení se nevztahuje

                      a) na prací prostředky používané pro
                       praní v průmyslu a institucích,
                       které je prováděné školenými
                       pracovníky,
                       
                      b) na prací prostředky určené pro vývoz
                       nebo pro distribuci do jiných
                       členských zemí Evropských společenství.  
------------------------------------------------------------------------------------".
Čl.II Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006. Ministr: RNDr. Ambrozek v. r.