Obsah dokumentu

Vydáno: 31. 3. 2006

 

Vyhláška č. 125/2006 Sb.

tiskopisy formulářů podle zákona o návykových látkách


Schválený 31. 3. 2006 Účinný od 11. 4. 2006 do 31. 12. 9999

 
 
 

Jedy, drogy, narkotika, psychotropní a omamné látky. Doping. Anabolika.; Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;

125/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 31. března 2006, kterou se stanoví tiskopisy formulářů podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 44b zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 74/2006 Sb., (dále jen "zákon"): § 1 (1) Tato vyhláška stanoví tyto tiskopisy formulářů: a) v příloze č. 1 žádost o vydání povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky podle § 8 odst. 7 zákona, b) v příloze č. 2 žádost o vydání povolení k zacházení s prekursory - licence podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1), c) v příloze č. 3 žádost o zařazení do seznamu právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory podle § 5 odst. 7 a podle § 6 odst. 3 zákona, d) v příloze č. 4 žádost o změnu povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky podle § 9 odst. 10 zákona, e) v příloze č. 5 žádost o zrušení povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky podle § 8 odst. 11 zákona, f) v příloze č. 6 žádost o registraci výrobce pomocných látek uvedených v kategorii 2 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2), g) v příloze č. 7 žádost o registraci vývozce pomocných látek uvedených v kategoriích 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3), h) v příloze č. 8 žádost o registraci dovozce pomocných látek uvedených v kategorii 2 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3), i) v příloze č. 9 žádost o registraci osob hodlajících uvádět na trh pomocné látky uvedené v kategorii 2 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2), j) v příloze č. 10 žádost o vydání povolení k vývozu návykových látek a přípravků podle § 22 odst. 2 zákona, k) v příloze č. 11 žádost o vydání povolení k vývozu prekursorů podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3), l) v příloze č. 12 žádost o vydání povolení k vývozu pomocných látek podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3), m) v příloze č. 13 žádost o vydání povolení k vývozu pomocných látek zjednodušeným postupem podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3), n) v příloze č. 14 žádost o vydání povolení k dovozu návykových látek a přípravků podle § 22 odst. 2 zákona, o) v příloze č. 15 žádost o vydání povolení k dovozu prekursorů podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3), p) v příloze č. 16 žádost o vydání povolení k vývozu makoviny podle § 25 odst. 1 zákona, q) v příloze č. 17 žádost o vydání povolení k dovozu makoviny podle § 25 odst. 1 zákona, r) v příloze č. 18 měsíční hlášení o uskutečněném dovozu návykových látek a přípravků podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona, s) v příloze č. 19 hlášení o uskutečněném dovozu prekursorů podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3), t) v příloze č. 20 měsíční hlášení o uskutečněném vývozu návykových látek a přípravků podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona, u) v příloze č. 21 hlášení o uskutečněném vývozu prekursorů podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3), v) v příloze č. 22 hlášení o uskutečněném vývozu pomocných látek podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona, w) v příloze č. 23 čtvrtletní hlášení o uskutečněném vývozu makoviny podle § 30 zákona, x) v příloze č. 24 čtvrtletní hlášení o uskutečněném dovozu makoviny podle § 30 zákona, y) v příloze č. 25 souhrn ročního hlášení o zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona, z) v příloze č. 26 přílohu č. I ročního hlášení o zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory - příjem od dodavatelů v tuzemsku. (2) Tato vyhláška dále stanoví tyto tiskopisy formulářů: a) v příloze č. 27 přílohu č. II ročního hlášení o zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory - výdej odběratelům v tuzemsku, b) v příloze č. 28 přílohu č. III ročního hlášení o zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory - detail výroby, c) v příloze č. 29 přílohu č. IV ročního hlášení o zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory - výroba - výdej vlastnímu podniku, d) v příloze č. 30 přílohu č. V ročního hlášení o zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory - výroba - detail stavů zásob, e) v příloze č. 31 roční hlášení osob provozujících lékárnu podle § 27 zákona, f) v příloze č. 32 souhrn ročního hlášení o výrobě pomocných látek podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona, g) v příloze č. 33 přílohu č. I k ročnímu hlášení o výrobě pomocných látek - detail spotřebovaného množství pro vlastní účely, h) v příloze č. 34 souhrn ročního hlášení o vývozu pomocných látek podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona, i) v příloze č. 35 přílohu č. I k ročnímu hlášení o vývozu pomocných látek - detail celkového vyvezeného množství, j) v příloze č. 36 souhrn ročního hlášení o dovozu pomocných látek uvedených v kategorii 2 podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona, k) v příloze č. 37 přílohu č. I k ročnímu hlášení o dovozu pomocných látek uvedených v kategorii 2 - detail celkového dovezeného množství, l) v příloze č. 38 přílohu č. II k ročnímu hlášení o dovozu pomocných látek uvedených v kategorii 2 - detail spotřebovaného množství pro vlastní účely, m) v příloze č. 39 roční hlášení Generálního ředitelství cel o pěstování máku setého a konopí podle § 43 odst. 6 písm. b) zákona, n) v příloze č. 40 hlášení Generálního ředitelství cel o osetých plochách mákem setým a konopím a jejich odhadech podle § 43 odst. 6 písm. a) zákona, o) v příloze č. 41 odhad dovozu návykových látek a přípravků podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona, p) v příloze č. 42 odhad výroby návykových látek, přípravků a prekursorů podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona. § 2 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Ministr: MUDr. Rath v. r. Příl 1 ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ k zacházení s návykovými látkami a přípravky
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
Příl 2 ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ k zacházení s prekursory - LICENCE
    
    
    
    
   
Příl 3 ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO SEZNAMU právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
Příl 4 ŽÁDOST O ZMĚNU POVOLENÍ k zacházení s návykovými látkami a přípravky (pouze změna odpovědné osoby)
    
    
   
Příl 5 ŽÁDOST O ZRUŠENÍ POVOLENÍ k zacházení s návykovými látkami a přípravky
    
    
   
Příl 6 ŽÁDOST O REGISTRACI výrobce pomocných látek uvedených v kategorii 2
    
    
    
    
   
Příl 7 ŽÁDOST O REGISTRACI vývozce pomocných látek uvedených v kategorii 2 a 3
    
    
    
    
   
Příl 8 ŽÁDOST O REGISTRACI dovozce pomocných látek uvedených v kategorii 2
    
    
    
    
    
   
Příl 9 ŽÁDOST O REGISTRACI osoby hodlající uvádět na trh pomocné látky uvedené v kategorii 2
    
    
    
    
   
Příl 10 ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K VÝVOZU návykových látek a přípravků
    
    
   
Příl 11 ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K VÝVOZU PREKURSORU
    
    
   
Příl 12 ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K VÝVOZU POMOCNÉ LÁTKY
    
    
   
Příl 13 ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K VÝVOZU POMOCNÉ LÁTKY zjednodušeným postupem
    
    
   
Příl 14 ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K DOVOZU návykových látek a přípravků
    
    
    
   
Příl 15 ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K DOVOZU PREKURSORU
    
    
   
Příl 16 ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K VÝVOZU MAKOVINY
    
    
    
   
Příl 17 ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K DOVOZU MAKOVINY
    
    
    
   
Příl 18 MĚSÍČNÍ HLÁŠENÍ o uskutečněném DOVOZU návykových látek a přípravků
    
    
   
Příl 19 HLÁŠENÍ o uskutečněném DOVOZU prekursorů
    
    
   
Příl 20 MĚSÍČNÍ HLÁŠENÍ o uskutečněném VÝVOZU návykových látek a přípravků
    
    
   
Příl 21 HLÁŠENÍ o uskutečněném VÝVOZU prekursorů
    
    
   
Příl 22 HLÁŠENÍ o uskutečněném VÝVOZU pomocných látek
    
    
   
Příl 23 ČTVRTLETNÍ hlášení o uskutečněném VÝVOZU makoviny
    
    
   
Příl 24 ČTVRTLETNÍ hlášení o uskutečněném DOVOZU makoviny
    
    
   
Příl 25 ROČNÍ HLÁŠENÍ o zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory SOUHRN podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb.
    
    
    
   
Příl 26 ROČNÍ HLÁŠENÍ o zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory Příloha č. I PŘÍJEM OD DODAVATELŮ V TUZEMSKU
    
    
    
   
Příl 27 ROČNÍ HLÁŠENÍ o zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory Příloha č. II VÝDEJ ODBĚRATELŮM V TUZEMSKU (mimo lékáren)
    
    
    
   
Příl 28 ROČNÍ HLÁŠENÍ o zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory Příloha č. III DETAIL VÝROBY
    
    
    
   
Příl 29 ROČNÍ HLÁŠENÍ o zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory Příloha č. IV VÝROBA - VÝDEJ VLASTNÍMU PODNIKU
    
    
    
   
Příl 30 ROČNÍ HLÁŠENÍ o zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory Příloha č. V VÝROBA - DETAIL STAVŮ ZÁSOB
    
    
    
   
Příl 31 ROČNÍ HLÁŠENÍ osob provozujících lékárnu o příjmu, výdeji a stavu zásob omamných látek uvedených v příloze č. 1 zákona č. 167/1998 Sb. a psychotropních látek uvedených v příloze č. 5 zákona č. 167/1998 Sb. a přípravků s jejich obsahem (podle § 27 zákona č. 167/1998 Sb.)
    
    
    
   
Příl 32 ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě pomocných látek SOUHRN podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb.
    
    
   
Příl 33 ROČNÍ HLÁŠENÍ o výrobě pomocných látek Příloha č. I DETAIL SPOTŘEBOVANÉHO MNOŽSTVÍ PRO VLASTNÍ ÚČELY
    
    
    
   
Příl 34 ROČNÍ HLÁŠENÍ o vývozu pomocných látek SOUHRN podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb.
    
    
   
Příl 35 ROČNÍ HLÁŠENÍ o vývozu pomocných látek Příloha č. I DETAIL CELKOVÉHO VYVEZENÉHO MNOŽSTVÍ
    
    
    
   
Příl 36 ROČNÍ HLÁŠENÍ o dovozu pomocných látek uvedených v kategorii 2 SOUHRN podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona č.167/1998 Sb.
    
    
   
Příl 37 ROČNÍ HLÁŠENÍ o dovozu pomocných látek uvedených v kategorii 2 Příloha č. I DETAIL CELKOVÉHO DOVEZENÉHO MNOŽSTVÍ
    
    
    
   
Příl 38 ROČNÍ HLÁŠENÍ o dovozu pomocných látek uvedených v kategorii 2 Příloha č. II DETAIL SPOTŘEBOVANÉHO MNOŽSTVÍ PRO VLASTNÍ ÚČELY
    
    
    
   
Příl 39 ROČNÍ HLÁŠENÍ o pěstování máku setého a konopí podle § 46 odst. 6 písm. b) zákona č.167/1998 Sb.
    
   
Příl 40 OSETÉ PLOCHY A JEJICH ODHAD pěstování máku setého a konopí podle § 46 odst. 6 písm. a) zákona č.167/1998 Sb.
    
   
Příl 41 ODHAD DOVOZU návykových látek a přípravků podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona č.167/1998 Sb.
    
    
    
   
Příl 42 ODHAD VÝROBY návykových látek, přípravků a prekursorů podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona č.167/1998 Sb.
    
    
    
   
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog. Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími státy.Nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi. 2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog. 3) Nařízení Rady (ES) č. 11/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími státy.