Vydáno: 12. 4. 2007

 

Zákon č. 108/2007 Sb.

změna insolvenčního zákona a změna z. o insolvenčních správcích


Schválený 12. 4. 2007 Účinný od 11. 5. 2007 do 31. 12. 9999

 
 
 

Majetkový konkurs (úpadek).Vyrovnání.Insolvenční řízení.Insolvence.Bankrot.; PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDU.; OBČANSKOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM I. STUPNĚ.; Poškozování věřitele.; Pohledávky právnických a fyzických osob a peněžních ústavů.; Řádné opravné prostředky. Odvolání. Odpor. Námitky v občanském právu.; Neplatnost občanskoprávních úkonů.; PENĚŽNÍ ORGANIZACE, ÚSTAVY A POJIŠŤOVNY.; Prvotní evidence.; ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE; Povolení k některým činnostem.; Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.; Poplatky správní.; Daňový poradce.;

108/2007 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2007, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb. Čl. I V § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), se slova "1. července 2007" nahrazují slovy "1. ledna 2008". ČÁST DRUHÁ Změna zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích Čl. II V § 46 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, se slova "1. července 2007" nahrazují slovy "1. ledna 2008". ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST Čl. III Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. Topolánek v. r.