Vydáno: 7. 6. 2007

 

Zákon č. 172/2007 Sb.

změna zákona o dani z přidané hodnoty


Schválený 7. 6. 2007 Účinný od 1. 8. 2007 do 31. 12. 9999

 
 
 

Daň z přidané hodnoty. DPH.;

172/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V příloze č. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 319/2006 Sb., se doplňuje nová položka, která zní: "4401 Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů.". Čl. II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Vlček v. r. Klaus v. r. Topolánek v. r.